Potilaan oikeusturvakeinot


Potilailla on mahdollisuus selvittää terveydenhuoltoa koskien epäselviä asioita tekemällä

1) muistutus hoitoa antaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai

2) kantelu viranomaiselle.

Lisäksi potilaalla on mahdollisuus hakea

3) korvausta potilasvahinko- ja lääkevahinkoasiassa.