Hoitoonpääsy

 

Erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetteen lukuun ottamatta hätätapauksia, jotka hoidetaan ilman lähetettä kotikunnasta tai kansalaisuudesta riippumatta. Potilaat hoidetaan lääketieteellisessä kiireellisyysjärjestyksessä.


Kiireetön hoito tapahtuu hoitotakuun mukaisesti

Hoidon tarpeen arviointi aloitetaan erikoissairaanhoidossa kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.

Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.

Tarpeelliseksi todettu hoito alkaa viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Odotus- ja jonotusajat päivitetään neljä kertaa vuodessa.


Potilaan valinnanvapaus hoitopaikasta

Potilaalla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
 

Potilaan valinnanvapaudesta tietoa verkossa 

hoitopaikanvalinta.fi

Potilaan valinnanvapaudesta terveydenhuollossa kertova verkkopalvelu  Kansalaisia, terveydenhuollon ammattilaisia ja viranomaisia palveleva sivusto tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä kotimaassa ja ulkomailla sekä potilaan oikeuksista ja kustannusten korvauksista.

Verkkopalvelu julkaistaan ensin suomeksi, ja myöhemmin syksyllä ruotsiksi ja englanniksi. Palvelun toteuttaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan kanssa.

Yhteistyösopimus Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa kuntien asukkaita voidaan ottaa lähetteen perusteella hoitoon Lapin sairaanhoitopiiriin. Samoin Lapin sairaanhoitopiirin asukkaat voivat saada hoitoa edellä mainituissa sairaanhoitopiireissä. 

Yhteistyösopimus ja soveltamisohje 2004 KASS, LPSHP, LSHP ja KSHP
Sopimus rajayhteistyöstä syksy 2011
 

Yhteistyösopimus Helse Finnmark HF:n kanssa 2007

Lisäksi Norjan Finnmarkin suomenkieliset voidaan hoitaa Lapin sairaanhoitopiirissä ja Finnmarkin saamekieliset erikoissairaanhoidon palvelut ovat Lapin sairaanhoitopiirin väestön käytettävissä Helse Finnmark HF:n ja LSHP:n välisen sopimuksen perusteella.

Yhteistyösopimus LSHP ja Helse Finnmark HF
- Hoitopalveluprosessi
- Behandlingsprosessen
- Somatisk tilbud
- Overpsykiatrisk behandlingstilbud