Potilaan oikeudet


Potilaana sinulla on oikeus siihen, että:

 • Saat hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa ja hyvää kohtelua.
 • Tietosi pidetään salassa, eikä niitä levitetä puhumalla, kirjoittamalla tai sosiaalisen median välityksellä niille tahoille, jotka eivät osallistu hoitoosi.
 • Kaikkia tietojasi käsitellään asianmukaisesti, eivätkä tietosi joudu sivullisille.
 • Tulet ymmärretyksi ja saat käyttöösi tarvittaessa tulkin hoitotilanteeseen.

Linkki tietosuojaselostesivustolle: Tietosuojaselosteet
 

Sinulla on mahdollisuus

 1. Tehdä muistutus, mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, eikä asia keskustelun avulla selviä.
  Linkki muistutuslomakkeeseen: Muistutuslomake
   
 2. Tehdä potilaan ja omaisen haitta- ja vaaratilanneilmoitus, jos huomaat, että potilaan hoidossa on ollut potilaan turvallisuutta vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa.
  Linkki haitta ja vaaratilanneilmoitukseen: Haitta- ja vaaratilanneilmoitus
   
 3. Saada kopiot omista potilaskertomustiedoistasi.
  Linkki tilausohjeeseen: Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomusarkistosta
   
 4. Saada lokitietosi kerran vuodessa maksutta.
  Linkki lokietojen tarkastupyyntölomakkeeseen: Lokitietojen tarkastuspyyntölomake
   
 5. Pyytää mm. tarkastamaan, oikaisemaan ja täydentämään rekisteritietosi. Löydät lisätietoja tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja henkilötietojen käsittelystä tietosuojan sivulta.
  Linkki tietosuojan sivulle: Tietosuoja: Oikeuksiin liittyvät pyynnöt ja lomakkeet 
   
 6. Laatia hoitotahto  ensisijaisesti Omakantaan, jolloin se on käytettävissä kaikissa terveydenhuollon julkisen terveydenhuollon yksiköissä
  Linkki Omakanta-sivustolle:  www.omakanta.fi
   
 7. Voit tehdä hoitotahtoilmoituksen myös alla olevalla lomakkeella ja toimittaa sen Lapin keskussairaalan potilaskertomusarkistoon. Tällöin hoitotahtosi näkyy vain Lapin keskussairaalan tiedoissa. 
  Linkki hoitotahtolomakkeeseen: Hoitotahtolomake
  Linkki psykiatrisen hoitotahdon ohjeeseen ja lomakkeisiin: Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen
   
 8. Kieltää tietojesi luovuttaminen  toisiin terveydenhuollon yksiköihin  Omakanta.fi-palvelun kautta. Mikäli haluat kieltää vain Lapin keskussairaalassa tuotettujen tietojen luovuttamisen toisiin terveydenhuollon yksiköihin, voit tehdä sen käymällä keskussairaalan potilaskertomusarkistossa.
  Huomioithan, että hoitosi voi vaarantua, mikäli hoitavalla taholla ei ole käytettävissä kaikkea sinusta olevaa tietoa.
  Linkki Kantapalveluiden Omakanta-sivustolle: www.omakanta.fi
   
 9. Tehdä korvaushakemus koskien sairaalassa kadonnutta omaisuutta, jota ei etsinnöistä huolimatta löydy. Korvaushakemus voi koskea myös muuta sairaalassa tapahtunutta kuluerää. Potilas on aina ensisijaisesti itse vastuussa omaisuudestaan sairaalassa ollessaan.
  Linkki esine ja muiden vahinkojen korvauskäsittelyohjeen sivutolle: Esine- ja muiden vahinkojen korvauskäsittely
  Linkki korvaushakemuslomakkeeseen: Korvaushakemuslomake
  Linkki löytötavaroiden ohjesivustolle: Löytötavarat