Potilaan oikeudet

 

Linkit Lapin hyvinvointialueen sivuille:

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Tiedonsaantioikeus

Sisätää muun muassa: 

  • ​​​​​​​Asiakas- tai potilastietojen tilaus
  • Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö
  • Lokitietopyyntö
  • Rekisteritietojen oikaisu- tai taydennyspyyntö
  • Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen
  • Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen
  • Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi 


Asiakkaan ja potilaan turvallisuus

Sisältää muun muassa ilmoituslomakkeen vaaratapahtumasta