Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityö on osa asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista. Asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sairastuminen tai vammaistuminen vaikuttaa monella tavalla arkeen – perhe-elämään, kotona selviytymiseen, työhön, toimeentuloon ja harrastuksiin. Uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä on mahdollista keskustella sosiaalityöntekijän kanssa.

Keskustelun tavoitteena on löytää keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Asiakkaan kanssa sopien sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuisuuksia antaviin tahoihin.

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat asiakkaalle luottamuksellisia ja maksuttomia. Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikana.

Sosiaalityöntekijltä asiakkaat ja läheiset saavat tukea muun muassa

  • erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa
  • toiminta- ja työkyvyn liittyvissä kysymyksissä
  • sosiaaliturvaan, -palveluihin ja tukitoimiin liittyvissä asioissa
     

piirros prinsessa tanssii.