Palveluseteli - tietoa asiakkaille

Lapin sairaanhoitopiirillä on käytössä glaukooman - silmänpainetaudin - hoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto sairaanhoitopiirin järjestämille palveluille. Palvelusetelien tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta, palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa.

Lapin sairaanhoitopiiri hyväksyy asiakkailleen ne terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.  Asiakas viime kädessä itse päättää, ottaako setelin käyttöön vai valitseeko julkisen palvelun. Potilas poistetaan Lapin sairaanhoitopiirin omasta palvelujonosta siinä vaiheessa, kun potilas hyväksyy palvelusetelin.

Jos asiakas valitsee palvelusetelin kunnallisen palvelun sijaan, Lapin sairaanhoitopiiri ei tule sopimusosapuoleksi, vaan asiakas on silloin kuluttajan asemassa.

Asiakas saa viranhaltijalta päätöksen myönnetystä palvelusetelistä, sekä ohjausta ja neuvoa palvelusetelin käytöstä.

Asiakkaat voivat etsiä ja vertailla palveluntuottajia Vaana-fi-sivustolla tai palvelusetelin yhteydessä annettavasta palveluntuottajien luettelosta ja valita haluamansa palveluntuottajan, jonka kanssa he tekevät palvelusopimuksen.
Linkki Vaana.fi portaaliin: Vaana-portaali

Glaukooman hoidon palveluseteliin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä asiakas voi olla yhteydessä silmätautien poliklinikkaan: Lapin sairaanhoitopiiri / Silmätaudit / PL 8041, 96101 Rovaniemi.

Linkki tiedostoon: Tarkempaa tietoa asiakkaalle palvelusetelistä


Lisätietoja:

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
PL 8041, 96101 Rovaniemi  
p. 050 572 6277
jukka.mattila@lshp.fi  

Heli Niskala
Suunnittelija
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 8041, 96101 Rovaniemi
p. 040 484 2676
heli.niskala@lshp.fi