Palaute


Arvoisa potilas / asiakas / läheinen

Haluamme tarjota potilaalle laadukasta, turvallista ja asianmukaista hoitoa. Palautteesi on ensiarvoisen tärkeää toimintamme ja asiakaspalvelun kehittämisen kannalta. Palautteet käsittelemme luottamuksellisesti.
 

Ajanvarausta ja hoitoa koskevat palautteet

Jos palautteenne koskee ajanvarausta tai hoitoa, voitte olla yhteydessä suoraan teitä hoitavaan yksikköön puhelimitse tai keskussairaalan vaihteen kautta p. 016 3281.
 

Laskutusasiat

Mikäli palautteenne koskee laskutusta, voitte soittaa potilaslaskutuksen numeroon 016 328 7990 ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-14.30. Perjantaisin puhelin ei ole käytössä.
 

Yleiset hoitoa, toimintaa ja palvelua koskevat palautteet

Huomioittehan, että tietoturvasyistä sähköiseen palautelomakkeelle ei tule laittaa mitään henkilökohtaista tietoa, esim. henkilötunnusta tai terveystietoja. Myöskään yksityiskohtaisia hoitoon tai ajanvaraukseen liittyviä asioita emme hoida tämän palautejärjestelmän kautta. Niissä asioissa olkaa yhteydessä suoraan hoitoyksikköönne.

Linkki sähköiseen palautelomakkeeseen: Sähköinen palautelomake

Voitte antaa palautetta myös paperilomakkeilla, joita sijaitsee Lapin keskussairaalan sisäänkäynnin läheisyydessä tai omalla vapaamuotoisella kirjeellänne osoitteeseen: LSHP/ asiakaspalaute PL 8041, 96101 Rovaniemi tai sairaalan aulassa sijaitsevaan asiakaspalautelaatikkoon.
 

Muistutuksen ja kantelun tekeminen 

Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärille.
Tässä on kirjallinen muistutuslomake tulostettavaksi:  Muistutuslomake

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä olisi syytä ensisijaisesti keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Voitte tehdä myös kantelun valvontaviranomaiselle. Mikäli epäilette, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voitte tehdä vahinkoilmoituksen potilasvahingosta potilasvakuutuskeskukseen.

Lisätietoja saatte potilasasiamieheltä tai hoitoyksikkönne henkilökunnalta.
 

Vaaratilanneilmoitus

Sairaanhoitopiirissä on käytössä HaiPro-järjestelmä terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoittamista varten sekä henkilökunnalle että potilaille/ läheisille. Ilmoitus kirjautuu suoraan tietokantaan, ja sieltä saatujen ilmoitusten perusteella saamme arvokasta tietoa potilasturvallisuuden kehittämiseen.

Voitte potilaana tai läheisenä tehdä vaaratilanneilmoituksen, jos huomaatte, että potilaan hoidossa on ollut potilaan turvallisuutta vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa.

Voitte tehdä vaaratilanneilmoituksen myös sähköisesti. 

Tästä voit siirtyä sähköiseen lomakkeeseen: Vaaratilanneilmoituslomake. Lomakkeita on saatavilla myös paperisena hoitoyksikössä.
 

Palauteteline - uusi palautejärjestelmä

Voit antaa palautetta sairaalassa heti saamasi hoidon tai käynnin jälkeen uudella palautejärjestelmän avulla. Palautelineita on sijoitettu muun muassa pääsisäänkäynnin viereen.

Voit lukea lisää palautetelineistä tästä linkistä: Anna palautetta uuden palautetelineen avulla.