Lomakkeita

 

Tiedote 4.10.2021: Potilaat ja asiakkaat voivat lähettää Lapin sairaanhoitopiiriin nyt myös sähköisiä tietopyyntölomakkeita ja tehdä muistutuksen sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta  (linkki avautuu toiselle sivulle)

Sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön seuraavat sähköiset lomakkeet:
Muistutuksen tekeminen, rekisteritietojen tarkastus-, oikaisu- ja täydennyspyynnöt, lokitietopyyntö ja potilasasiakirjatilaus.
Lomakkeiden välitykseen käytetään Suomi.fi Viestit-palvelua. Tunnistaudu palveluun aina itsenäsi, vaikka asioisit toisen henkilön puolesta. Nopeuttaaksesi asian käsittelyä, huomioi mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeeseen.

Muistutuslomake
Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, Teillä on oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Sähköinen asiointi: Muistutuksen tekeminen (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Muistutuslomake (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle)
 

Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomuskeskuksesta
Sähköinen asiointi: Potilasasikirjatilaus (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Potilasasiakirjatilaus (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle)
 

Lokitietopyyntö
Lokitietojen tarkastusohje potilaalle/asiakkaalle

Sähköinen asiointi: Lokitietopyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Lokitietopyynto (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle)
 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Tällä lomakkeella voi pyytää Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä omien tai huollettavien/edunvalvottavien henkilöiden rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Sähköinen asiointi: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
(linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle)
 

Rekisteritietojen oikaisu- / täydennyspyyntö
Tällä lomakkeella voi pyytää Lapin sairaanhoitopiiriltä omien tai huollettavien/edunvalvottavien henkilöiden rekisteritietojen oikaisua tai täydennystä tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Sähköinen asiointi: Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntö (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle)
 

Korvaushakemus
Korvaushakemus koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle).
Korvaushakemuslomake
 

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus

Hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Potilasasiakirjatiedot ovat salassapidettäviä. Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan kuitenkin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan antaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten.
Tietoja pyydettäessä on perusteltava, mihin tarkoitukseen niitä pyydetään. Potilasasiakirjoista annetaan vain niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi.

Tietosuojaseloste webropol