Kuvaaminen sairaalassa


Jos haluat ottaa kuvia tai videokuvaa sairaalassa, sovi aina henkilökunnan kanssa etukäteen, siitä, miten kuvaaminen voidaan tehdä. Tämä koskee myös sairaalan yleisiä paikkoja, kuten pääaulaa. Kuvaamisen pitää aina tapahtua niin, ettei kenenkään yksityisyyttä loukata.

Kuvien ottaminen ja videokuvaaminen mobiililaitteilla on yleistynyt ja niiden jakaminen verkossa on helppoa. Sairaalassa on tärkeää muistaa, että toisen ihmisen kuvaaminen tiloissamme ilman hänen suostumustaan on kiellettyä.*

Lisäksi sairaalan tiloissa otettujen kuvien ja videoiden julkaisemiseen tai levittämiseen tarvitaan kuvissa esiintyvien henkilöiden lupa. **

Jokaisella vierailijalla, potilaalla ja työntekijällä on oikeus yksityisyyteen. Sen vuoksi meillä on yleinen kuvaamiskielto sairaalan tiloissa. Huolehdimme sairaalassamme oleskelevien ihmisten yksityisyydestä. Muistutukseksi olemme panneet kaikkien sisäänkäyntien yhteyteen valokuvaamisen kieltävän merkin.

Kunnioitetaan muita ja otetaan toiset ihmiset huomioon kuvaustilanteissa!


15.7.2016, tarkistettu 8.6.2021

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
Thomas Draper
Turvallisuuspäällikkö


* Salakatselu rikoslain 24.luvun 6 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaan

** Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen rikoslain 24. luvun 8§:n mukaan; Valokuva ja yksityisyyden suojaa henkilötietolain kannalta, tietosuojavaltuutetun toimisto, 27.7.2010: ”suostumuksen pyytämiseen olisi aina pyrittävä kaikissa niissä tilanteissa, joissa yksityisyyden suojan voidaan edes epäillä vaarantuvan.”