Tietojen käsittely puolesta asioidessa

Kun lapsella on väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi, voi alaikäisen lapsen huoltaja kuitata informaation ja antaa tai perua suostumuksen Omakannassa vastasyntyneen lapsen puolesta. Huoltaja ei voi kieltää lapsen potilastietojen luovuttamista alaikäistä hoitavalle toimintayksikölle.

Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen lapsi voi antaa suostumuksen / luovutusluvan potilastietojensa luovuttamiseen ja kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, antaa huoltaja suostumuksen / luovutusluvan.

Laillinen edustaja (huoltaja, edunvalvoja) voi antaa potilaan puolesta suostumuksia / luovutusluvan, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida niiden merkitystä. Laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa suostumusta / luovutuslupaa. Laillinen edustaja (huoltaja, edunvalvoja) ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta, jos hoidostaan itse päättämään kykenemätön ei ole tehnyt luovutuskieltoa.

Kirjallisia suostumuksia / luovutuslupia tarvitaan tilanteissa, joissa toinen henkilö tai palveluntuottaja asioi puolestasi terveydenhuollossa tai apteekissa sekä suostumuksia / luovutuslupia peruuttaessa. Kun annat kirjallisen suostumuksen lomakkeella, voi toinen henkilö

  • selvittää puolestasi käyttämäsi lääkkeet.
  • pyytää puolestasi yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät.
  • pyytää puolestasi, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä.
  • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Kirjalliset suostumukset reseptejä varten annetaan Kelan laatimilla Kanta-lomakkeilla, joita saa Kelan palvelupisteistä, apteekeista ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomakkeet eivät ole saatavilla sähköisinä. Puolesta asioivan henkilöllisyys ja asiointioikeus tarkastetaan terveydenhuollossa ja apteekissa. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja noutaa lääkkeet toisen puolesta, mutta hänelle ei voi antaa muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia.

 

Toisen puolesta asiointi reseptiasioissa terveydenhuollossa vaatii reseptin valtuutuslomakkeen. Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. Terveydenhuoltoon annettu valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Huoltajan tai edunvalvojan asioidessa puolesta on huomioitava, että

  • potilaan laillisella edustajalla on oikeus antaa luovutuslupa tietojen luovutukseen, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida luovutusluvan merkitystä.
  • huoltaja ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta Omakannassa, mutta terveydenhuollossa voi.
  • laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa luovutuslupaa.

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa.

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi).  Valtuuden antaminen vaatii vahvan tunnistamisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tietojärjestelmämme eivät vielä mahdollista yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tietojen näkymistä huoltajalle Omakannasta.

Lue alaikäisen puolesta asioinnista: https://www.kanta.fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

Lue täysi-ikäisen puolesta asioinnista: https://www.kanta.fi/taysi-ikaisen-puolesta-asiointi