Omakannassa näkyvät tiedot

Terveydenhuollon toimijat ottavat Kanta-palveluihin liittyviä toiminnallisuuksia käyttöön vaiheistetusti ja eri tahdissa, millä on vaikutusta erilaisten tietojen näkymiseen Omakannassa. Tällä sivulla kerrotaan organisaatiomme tuottamien potilastietojen näkymisestä Omakannassa. Omakannan osalta voit lukea tietojen näkymistä koskevista asioista Omakantapalvelun sivulta www.kanta.fi/omakanta

Miten tiedot välittyvät Omakantaan ja mitä on tietojen viivästäminen? 

 • Kun potilaskertomustekstisi on tarkastettu, tallennetaan se potilastietojärjestelmään hyväksyttynä ja teksti siirtyy välittömästi Potilastiedon arkistoon ja Omakantaan nähtäväksesi. 
 • Tiedot näkyvät Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua tietojen tallennuksesta. 
 • Röntgenlausunnoissa, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuslausunnoissa sekä laboratoriotutkimuksissa on käytössä yleisiä viivästysaikoja.  
  • Lshp:ssä röntgenlausuntojen viivästys on 30 vrk. 
  • Lshp:ssä laboratoriotulosten viivästys on 30 vrk pois lukien koronanäytteiden vastaukset, joissa ei ole viivästystä. 
 • Tieto voidaan joissain tilanteissa viivästää myös erikseen (esim. seuraavaan vastaanottoaikaan asti tai kunnes terveydenhuollon ammattilainen on ollut yhteydessä potilaaseen). 
  • Pysyvä viivästäminen on aina erikseen harkittava poikkeus. 

Mitä Lapin sairaanhoitopiirin tallentamia potilastietojasi näet Omakannassa? 

 • 1.12.2015 alkaen näet Lapin sairaanhoitopiirin tallentamista potilastiedoistasi Omakannasta (lain edellyttämän arkistointiajan edellyttäen, että sinua on hoidettu Lapin sairaanhoitopiirin toimintayksikössä ja sinulle on kirjoitettu sähköinen resepti) 
  • sähköiset reseptit ja lääkeostot 2,5 vuoden ajan siitä päivästä, kun lääkemääräys on tehty. Voimassa oleva lääkitys (VLÄÄ) arkistoituu ja näkyy Omakannassa vasta ammattilaisen tarkastuksen / hyväksymisen jälkeen. 
  • potilaskertomustiedot. 
  • hoitojaksoilta yhteenvetotasoiset tekstit eli väli- ja loppuarviot osastohoitojaksolta. 
  • avohoitokäynneiltä pääsääntöisesti kaiken potilaskertomustiedon. 
  • diagnoosit. 
  • toimenpiteet. 
  • kriittiset riskitiedot (esim. lääkeaineallergiat). 
  • terveystietojen luovutukset. 
  • tietojen käytön hallintaan liittyvät tiedot. 
  • röntgenlausunnot 14.11.2017 alkaen. Lapin sairaanhoitopiirissä lausunnoilla on 30 vuorokauden viivästys ennen Omakannassa näkymistä. Tutkimukset liitetään käyntiin tai hoitojaksoon, joten lausunnot voivat näkyä eri päivällä kuin tutkimus on tehty. Röntgenkuvat eivät näy Omakannassa, mutta Lshp ja alueen kunnat (pl. Kittilä) ovat aloittaneet kuvien arkistoinnin valtakunnalliseen Kuva-aineistojen arkistoon 1.6.2019. Ammattilaisten kuvien katselu tulee mahdolliseksi myöhemmin. 
  • laboratoriotutkimusten vastaukset 13.5.2020 alkaen. Laboratoriotuloksissa on 30 vuorokauden viivästysaika lukuun ottamatta koronannäytteiden vastauksia, joita ei viivästetä. 

Mitä tietoja et näe Omakannasta? 

 • Et näe Omakannasta sellaisia tietoja, joita ei vielä siirry Lapin sairaanhoitopiiristä Kanta-palveluihin tai jotka kuuluvat Kanta-palveluiden myöhempiin vaiheisiin. Näitä ovat mm. 
  • todistukset ja lausunnot 
  • suun terveydenhuollon tiedot 
  • rokotuskoosteet 
  • toimenpidekoosteet 
  • lähetteet ja hoitopalautteet 
  • terveys- ja hoitosuunnitelma 
  • ajanvaraustiedot 
 • On myös tietoja, joita ei näytetä Omakannassa. Sellaisia ovat 
  • osastojakson aikaiset lääkitystiedot 
  • toisesta henkilöstä kirjatut tiedot 
  • hoitotyön päivittäiskirjaukset osastojakson ajalta 
  • päivittäismerkintä- otsikon alle kirjatut merkinnät osastojakson ajalta 
  • pysyvästi viivästetyt tiedot 
  • röntgenkuvat (Omakannasta ei voi katsoa röntgenkuvia, mutta arkistointi on aloitettu) 

Olemme vasta valmistelemassa todistusten ja lausuntojen arkistointia. Näin ollen välityspalvelua ei ole vielä mahdollista hyödyntää tekemiemme todistusten ja lausuntojen osalta, vaikka Kelalla onkin jo valmius vastaanottaa seuraavia lomakkeita: 

 • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten 
 • SV 7 Lääkärinlausunto B 
 • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten 
 • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta 
 • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta 
 • SV 67 Todistus matkakorvausta varten 

Emme myöskään talleta Lääkärinlausuntoa ajokyvystä (F122) Kanta-palveluihin. Näin ollen Traficomin asiointipalvelu ja Ajovarman palvelupiste eivät voi sähköisesti hyödyntää tietojamme. 

Tietojärjestelmämme eivät vielä mahdollista yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tietojen näkymistä huoltajalle Omakannasta.  

Miten toimia, jos et näe Omakannassa tietojasi tai tiedoissasi on virhe? 

 • Tietojen näkymisen edellytys Omakannassa on, että sinua on informoitu potilastietojesi arkistoinnista ja käytöstä. Myös Omakantapalvelun käyttö vaatii, että olet hyväksynyt informoinnin. Jos informointimerkintä puuttuu asioidessasi terveydenhuollossa, antaa hoitava yksikkö sinulle informaation ja tekee kuittauksen potilaskertomusjärjestelmään.  
 • Jos tietosi eivät näy oikein Omakannassa tai niiden sisällössä on virhe, ota ensisijaisesti yhteyttä siihen yksikköömme, jonka hoidossa olet ollut ja jossa kyseinen kirjaus on tehty. Vastaamme potilasrekisterin pitäjänä tuottamiemme tietojen oikeellisuudesta. Vaikka väärä tieto näkyy Omakannassa, huolehdimme me tiedon korjaamisesta. 
 • Sinua hoitanut yksikkö tarkastaa tiedot, ja jatkaa tarvittaessa kanssasi asian selvittelyä. 
 • Saatuasi ilmoituksen tietojesi korjauksesta, varmista vielä tietojen muuttuminen myös Omakannassa. Jos tiedot eivät korjaannu, ole yhteydessä sinua asiassa auttaneeseen henkilöön.