Omakannassa näkyvät tiedot

Miten tiedot välittyvät Omakantaan ja mitä on tietojen viivästäminen?

Kun potilaskertomustekstisi on tarkastettu, tallennetaan se potilastietojärjestelmään hyväksyttynä ja teksti siirtyy välittömästi Potilastiedon arkistoon ja Omakantaan nähtäväksesi.

Tiedot näkyvät Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden kuluttua tietojen tallennuksesta.

Röntgenlausunnoissa, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuslausunnoissa sekä laboratoriotutkimuksissa on käytössä yleisiä viivästysaikoja.  Lapin sairaanhoitopiirissä röntgenlausuntojen viivästys on 30 vuorokautta (samoin tulee olemaan myös laboratoriotuloksissa).

Tieto voidaan joissain tilanteissa viivästää myös erikseen (esim. seuraavaan vastaanottoaikaan asti tai kunnes terveydenhuollon ammattilainen on ollut yhteydessä potilaaseen).

Pysyvä viivästäminen on aina erikseen harkittava poikkeus.
 

Mitä Lapin sairaanhoitopiirin tallentamia potilastietojasi näet Omakannassa?

Potilastiedot 12.2015 alkaen. Lain arkistointiaika edellyttää, että sinua on hoidettu Lapin sairaanhoitopiirin toimintayksikössä ja sinulle on kirjoitettu sähköinen resepti.

 • Sähköiset reseptit ja lääkeostot 2,5 vuoden ajan siitä päivästä, kun lääkemääräys on tehty. Voimassa oleva lääkitys arkistoituu ja näkyy Omakannassa vasta ammattilaisen tarkastuksen / hyväksymisen jälkeen.
 • Hoitojaksoilta yhteenveto-tasoiset tekstit eli väli- ja loppuarviot osastohoitojaksolta
 • Avohoitokäynneiltä pääsääntöisesti kaiken potilaskertomustiedon
 • Kriittiset riskitiedot (esim. lääkeaineallergiat)
 • Terveystietojen luovutukset
 • Iinformointiin, antamiisi suostumuksiin ja luovutuskieltoihin liittyvät tiedot


Röntgenlausunnot 14.11.2017 alkaen. Lapin sairaanhoitopiirissä lausunnoilla on 30 vuorokauden viivästys ennen Omakannassa näkymistä. Tutkimukset liitetään käyntiin tai hoitojaksoon, joten lausunnot voivat näkyä eri päivällä kuin tutkimus on tehty. Röntgenkuvat eivät näy Omakannassa.

Lshp:n laboratoriotutkimusten vastaukset tulevat Omakantaan vuoden 2019 aikana. Laboratoriotuloksiin tulee 30 vuorokauden viivästys.
 

Mitä tietoja et näe Omakannasta?

Et näe Omakannasta sellaisia tietoja, joita ei vielä siirry Lapin sairaanhoitopiiristä Kanta-palveluihin tai jotka kuuluvat Kanta-palveluiden myöhempiin vaiheisiin. Näitä ovat mm.

 • laboratoriotutkimusten vastaukset (tulossa vuoden 2019 aikana)
 • todistukset ja lausunnot
 • suun terveydenhuollon tiedot
 • lähetteet ja hoitopalautteet
 • terveys- ja hoitosuunnitelma
 • röntgenkuvat ja muut vastaavat


On myös tietoja, joita ei näytetä Omakannassa. Sellaisia ovat

 • osastojakson aikaiset lääkitystiedot
 • toisesta henkilöstä kirjatut tiedot
 • hoitotyön päivittäiskirjaukset osastojakson ajalta
 • pysyvästi viivästetyt tiedot
   

Miten alaikäisen käyttäjän tiedot näkyvät Omakannassa?

Alaikäinen käyttäjä näkee vain ne potilas- ja luovutustiedot, jotka ovat muodostuneet Reseptikeskukseen tai Potilastiedon arkistoon 1.8.2016 alkaen.

Alaikäinen ei voi itse kuitata informaatiota, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa.

Alaikäinen voi lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa.

Kun alaikäinen täyttää 18 vuotta, hän näkee myös ennen 1.8.2016 Kanta-palveluihin tallennetut tietonsa.
 

Miten toimia, jos et näe Omakannassa tietojasi tai tiedoissasi on virhe?

Tietojen näkymisen edellytys Omakannassa on, että sinua on informoitu potilastietojesi arkistoinnista ja käytöstä. Tietojesi näkyminen Kanta-palveluista terveydenhuollon ammattihenkilölle vaatii lisäksi, että olet antanut suostumuksesi tietojen luovuttamiseen.

Voit tutustua Omakannassa informaatioon Kanta-palveluista ja sairaanhoitopiirien yhteisrekistereistä ja kuitata, että olet saanut informaation ja antaa suostumuksen.

Jos informointimerkintä puuttuu, antaa hoitava yksikkö sinulle informaation, ja tekee kuittauksen potilaskertomusjärjestelmään. Voit myös pyytää terveydenhuollon ammattihenkilöä merkitsemään suostumuksen puolestasi asioidessasi terveydenhuollon yksikössä.

Jos tietosi eivät näy oikein Omakannassa tai niiden sisällössä on virhe, ota ensisijaisesti yhteyttä siihen yksikköömme, jonka hoidossa olet ollut ja jossa kyseinen kirjaus on tehty. Lapin sairaanhoitopiiri vastaa tuottamansa tiedon oikeellisuudesta. Vaikka väärä tieto näkyy Omakannassa, joka kuuluu Kelan Kanta-palveluihin, huolehdimme me tiedon korjaamisesta.

Sinua hoitanut yksikkö tarkastaa tiedot ja jatkaa tarvittaessa kanssasi asian selvittelyä.

Saatuasi ilmoituksen tietojesi korjauksesta, varmista vielä tietojen muuttuminen myös Omakannassa. Jos tiedot eivät korjaannu, ole yhteydessä sinua asiassa auttaneeseen henkilöön.