Potilaille ja läheisille


Omaisten vierailut on sallittu Lapin keskussairaalassa tietyin ehdoin.

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli

  • Vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa.
  • Vierailija  ja potilas/asiakas huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
  • Yhdellä potilaalla saa kerralla olla enintään 2 vierasta.
  • Vierailu tapahtuu omassa huoneessa tai erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita tai asiakkaita.
  • Potilas ja vierailija huolehtivat, etteivät he ole tekemisissä toisten potilaiden ja vierailijoiden kanssa.
  • Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
  • Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisesta.

Vierailut voidaan tarvittaessa kieltää epidemiologisen tilanteen perusteella.

20.8.2020 Infektioiden torjuntayksikkö
 

* * * * *

Potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

Huomio!  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.

Käsienpesu estää tartuntojen leviämisen

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa.

Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.

Hajusteet

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.