Potilaille ja läheisille

 

Kasvomaskin käyttö keskussairaalassa 

30.9.2022 Infektioiden torjuntayksikkö:  Potilaita ja asiakkaita suositellaan edelleen käyttämään kirurgista suu-nenäsuojainta asioidessaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Mahdollisissa toimintayksiköiden epidemiatilanteissa voidaan antaa erillisiä ohjeistuksia laajemmasta suojainten käytöstä. 
 

Tutustu potilasohjauksen palvelupolkuun

Palvelupolku kertoo potilaalle kuinka hän voi hakea ohjausta ja tietoa omasta hoidostaan ennen varsinaista sairaalakäyntiä.
Linkki potilasohjauksen palvelupolun sivulle:Palvelupolku potilasohjauksen tukena

 

Potilasopas

Lapin keskussairaalan potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

Huomio!  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.

Linkki potilasoppaan sivulle: Lapin keskussairaalan potilasopas

 

Käsienpesu estää tartuntojen leviämisen

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa.

Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.
 

Hajusteet

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.