Pohjolan Osuuspankki lahjoittaa 30 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön Lappiin

Julkaistu 23.6.2021 klo 14.00

 

Pohjolan Osuuspankin lahjoitus 23.6.2021
Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen luovuttaa lahjoituksen lastenpsykiatrian ylilääkäri Sari Iltaselle ja Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelalle.

 

Koronapandemian vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään hyvinvoinnissa. Pandemian myötä lasten- ja nuorten mielenterveyshäiriöt lisääntyvät ja mielenterveyspalveluluiden tarve kasvaa. Erityisesti ahdistuneisuushäiriöt, pelot, syömishäiriöt ja itsetuhoisuus ovat merkitsevästi lisääntyneet. Pohjolan Osuuspankki haluaa tukea lappilaisia konkreettisesti.

Pankki pyysi kevään aikana omistaja-asiakkaitaan äänestämään Hyvän tähden -talkoissa, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen he haluavat pankin lahjoittavan summan. Ehdotuksia tuli huikeat 2125 kappaletta ja yli puolet niistä ehdotti varoja suunnattavan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Myös vähävaraisten lapsiperheiden ja senioreiden tukeminen koettiin tärkeäksi.

- Kannamme vastuuta omalta osaltamme niin omistaja-asiakkaistamme kuin laajemmin paikallisyhteisöstä Lapissa. Pohjolan Osuuspankin liiketaloudellinen onnistuminen mahdollistaa paikallisen yhteiskuntavastuullisen toiminnan, sanoo pankin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen.

30 000 euroa ohjataan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LSHP) kautta. LSHP palvelee koko Lapin aluetta. LSHP:lle on tärkeää turvata lapsille, nuorille ja heidän perheilleen oikea-aikainen ja tarpeenmukainen hoito peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.

- Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lasten ja nuorisopsykiatrian tulosyksikköjohtaja ja lastenpsykiatrian ylilääkäri Sari Iltanen kertoo, että lähetemäärät, ensikäynnit ja kokonaiskäyntimäärät ovat nousseet lasten- ja nuorisopsykiatrialla. Myös osastojen täyttöaste on kasvanut.
 

23.6.2021