Omaisten vierailukielto Lapin keskussairaalassa ja sote-yksiköissä

Julkaistu 5.1.2022 klo 15.24

 

Omaisten vierailut Lapin sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä (koskee myös Lapin keskussairaalaa) pääsääntöisesti kielletään seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta.

Potilaiden omaisten vierailut Lapin sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja muissa Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä on kielletty toistaiseksi sekä potilaiden että henkilökunnan tartuntariskin pienentämiseksi.

Päätös ei koske lastenosastojen potilaiden ja synnyttäjien läheisiä, jos nämä ovat oireettomia. Synnytysosastolla nämä läheiset tarkoittavat lähinnä lapsen isää tai muuta tukihenkilöä. Lastenosastoilla läheisillä tarkoitetaan molempia vanhempia tai huoltajia.

Päivystykseen saa tulla vain yksi saattaja.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan kohdalla oireettomien läheisten vierailut ovat mahdollisia, niistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa.


5.1.2022

Markku Broas      
Infektiosairauksien ylilääkäri  
Infektioiden torjuntayksikkö 
Lapin sairaanhoitopiiri    
Marianne Korkala
Sis el, inf eval
Infektioiden torjuntayksikkö
Lapin sairaanhoitopiiri