Lapin sairaanhoitopiiri onnistui energiansäästötavoitteissaan yli odotusten vuonna 2021

Julkaistu 11.5.2022 klo 7.48

 

LSHP mukana Kunta-alan energiatehokkuuden sopimuksessa

Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) liittyi vuonna 2020 osaksi Kunta-alan energiatehokkuuden sopimuskautta 2017–2025. Sopimuksilla edistetään tehokasta energian käyttöä Suomessa, ja ne ovat osa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Energiatehokkuussopimukseen on liitetty LSHP:n kiinteistöala.

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti LSHP:lle laadittiin toimintasuunnitelma, jossa on esitetty toimet sairaanhoitopiirin energiankäytön tehostamiseksi. Keskussairaalaan tehtiin energiakierrätyskatselmus

2020–2021, jonka perusteella kiinteistössä todettiin olevan merkittävää energiankierrätyspotentiaalia. Katselmukset tulokset vietiin osaksi tehostamissuunnitelmaa. LSHP:n kokonaistavoite kaudelle (2017–2025) on säästää 1 651 MWh energiaa.

Suunnitelmalla pyritään energiatehokkuuden parantamiseen LSHP:n toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyvä tavoitteita ja toimenpiteitä. Erikoissairaanhoidon erityisvaatimukset otetaan huomioon energiatehokkuusratkaisuja suunniteltaessa.

LSHP raportoi tehostamissuunnitelman toteutumisesta Motivalle vuosittain. Raportti sisältää tietoja sähkö- ja lämpöenergian sekä veden kulutuksesta. Vuodelle 2020 asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Vuotta 2021 koskeva raportti on juuri valmistunut.

 

LSHP:n energian säästötavoitteet

LSHP on asettanut seuraavat vuosittaiset tavoitteet energian säästämiselle vuosittain.

Vuosi Kumulatiivinen tavoite* (MWh) Kumulatiivinen toteutuma (MWh)
2020 275,2 392,6
2021 550,4 845,5
2022 825,6  
2023 1100,8  
2024 1376  
2025 1651  

 

Vuoden 2021 välitavoitteeksi asetettiin 550,4 MWh kumulatiivinen säästö. Tavoite saavutettiin yli odotusten: viime vuonna suoritettujen taloteknisten investointien yhteenlaskettu säästö oli 845,4 MWh. Säästöt syntyivät muun muassa lämmitysenergian talteenotosta ja valaistuksen uusimisesta energiatehokkaiksi (led-lamput). Kumulatiivinen toteuma tarkoittaa, että LSHP on saavuttanut jo toisena sopimusvuotenaan 50% energian säästämisen kokonaistavoitteestaan.

Säästö vastaa 49 sähkölämmitteisen pientalon vuotuista energian kulutusta. Energian kulutuksen päästövähenemä oli 118 tCO2, mikä vastaa ajoa 22 kertaa maapallon ympäri dieselautolla. Säästetty energian kustannus on noin 50 000 €/vuosi.

Vuosittaisilla energiatehokkuustoimenpiteillä on ollut merkittävä vaikutus Lapin keskussairaalan energian kulutukseen, joka näkyy lämmityksen ominaiskulutuksen 9,5 % laskuna vuodesta 2020–2021. Sähköenergian kulutuksessa saavutettiin 0,5 % säästö. Energiatehokkuutta kannattaakin jatkossa suunnata muun muassa omavaraiseen sähköenergian tuotantoon (esim. aurinkosähköpaneelit).

LSHP:n Tekniset palvelut jatkaa energiatehokkaiden investointien suunnittelua tuleville vuosille. Tavoitteena on tehostaa edelleen lämmön talteenottoa ja taloteknisten järjestelmien ohjausta sekä tietysti suunnitella omavaraista sähköenergian tuotantoa!

Energiatehokkuussopimus on luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä sen velvoitteiden laiminlyönti aiheuta liittyjälle seuraamuksia.


Lisätietoja:

Anne Korhonen
Tekninen johtaja
Lapin sairaanhoitopiiri
puh. 040 672 4290