Lapin sairaanhoitopiiri mukana energiatehokkuussopimuksessa

Julkaistu 8.7.2021 klo 10.46

 

Lapin airaanhoitopiiri (LSHP) on liittynyt osaksi Kunta-alan energiatehokkuuden uutta sopimuskautta 2017–2025. Sopimus solmittiin kesäkuussa 2020. Sopimuksilla edistetään tehokasta energian käyttöä Suomessa, ja ne ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Energiatehokkuussopimukseen on liitetty LSHP:n kiinteistöala, johon energiantehokkuustoimet erityisesti kohdistuvat.

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti LSHP:lle on laadittu toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet sairaanhoitopiirin energiankäytön tehostamiseksi. Keskussairaalaan on tehty energiakierrätyskatselmus 2020–2021, jonka perusteella kiinteistössä on todettu olevan merkittävää energiankierrätyspotentiaalia. Katselmukset tulokset on viety osaksi tehostamissuunnitelmaa.

Suunnitelmalla pyritään energiatehokkuuden parantamiseen LSHP:n toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyvä tavoitteita ja toimenpiteitä, kuten esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämisen tarkastelua. Kiinteistöissä tapahtuva toiminta keskittyy pääasiassa erikoissairaanhoitoon, minkä johdosta sairaaloiden erityisvaatimukset otetaan huomioon energiatehokkuusratkaisuja suunniteltaessa.

LSHP on toimittanut tehostamissuunnitelmansa Motivalle, jolle se myös vuosittain raportoi energiatehokkuudestaan. Raportti sisältää tietoja sähkö- ja lämpöenergian sekä veden kulutuksesta. Vuodelle 2020 asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Energiatehokkuussopimus on luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä sen velvoitteiden laiminlyönti aiheuta liittyjälle seuraamuksia.


Lisätietoja:

Anne Korhonen
Tekninen johtaja
Lapin sairaanhoitopiiri
puh. 040 672 4290