Lapin keskussairaalassa kesän hoitotyön sijaistilanne hyvä

Julkaistu 10.6.2020 klo 8.51

 

Hallintoylihoitaja Maarit Palomaan mukaan Lapin keskussairaalan kesän hoitohenkilökunnan sijaistilanne on varsin hyvä, sillä sijaisia on saatu riittävästi.

-  Jos suurempia haasteita ei tule vastaan, niin näillä resursseilla kyllä pärjätään.

Kesälomien aikaan hoitotyön sijaisia tarvitaan pääsääntöisesti vuodeosastoille, päivystykseen ja ensihoitoon.  Poliklinikoiden sijaistarve on vähäisempää, sillä niiden lomakausi hoidetaan usein varahenkilöstöllä ja suurin osa poliklinikoista on heinäkuussa toimintasulussa kolmisen viikkoa.  

Kesälomien sijoittaminen pidemmälle  ajalle 18.5.–6.9. näkyy myös sijaisten tarpeessa ja tilanteessa, kertoo hallintoylihoitaja Maarit Palomaa.

-  Viime kesään verrattuna sijaistilanne on nyt parempi. Sijaisten tarve on vähäisempää ja sijaisille on voitu tarjota työtä pidemmäksi aikaa. Järjestely mahdollistaa myös sen, että tänä kesänä vakituisia hoitajia tavallista enemmän yhtä aikaa töissä ja sijaisten tukena.

- Keväällä koronaan valmistautumisen takia pystyimme kiinnittämään kevätsijaisia pidemmäksi aikaa, eivätkä he näin ehtineet vapautua muille markkinoille. Nyt he ovat käytettävissä meillä myös kesälomasijaisina.

- Kesälomajakson pidentyminen vaikeuttaa tosin elokuussa sijaisten saatavuutta, koska opinahjot aloittavat toimintansa jo elokuussa.  Vaikuttaa kuitenkin siltä, että siitäkin ajankohdasta selvitään.

Lisätietoja:

Maarit Palomaa
Hallintoylihoitaja
p. 040 535 1671