Lapin keskussairaalan laajennusosan peruskivi muurattiin

Julkaistu 30.9.2020 klo 15.00

Peruskivenmuuraus 29.9.2020

Peruskiven muuraus 29.9.2020
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila ja valtuuston puheenjohtaja Anitta Ylitörmänen aloittivat peruskiven muurauksen.
 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa muurattiin tiistaina 29.9.2020 peruskivi uuden, niin kutsutun kuuman sairaalan perustuksiin syysauringon loisteessa. Kuumaan sairaalaan sijoittuvat päivystyspoliklinikka ja tarkkailu, leikkaus- ja anestesiaosasto, teho- ja valvontaosasto, sairaala-apteekki lääkkeenvalmistustiloineen, välinehuolto, ensihoidon tilat sekä logistiikkavarasto. Peruskiven muurauksessa paikalla oli Lapin sairaanhoitopiirin työntekijöiden sekä yhtymähallituksen ja –valtuuston puheenjohtajiston lisäksi muiden allianssiosapuolten edustajia juhlistamassa tilaisuutta. 

- Allianssimallilla toteutettavan hankkeen rakennustyöt ovat edenneet hyvin suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Työmaalla tehdään lohkoittain maarakennus-, perustus- ja runkotöitä. Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 63 työntekijää ja henkilömäärä lisääntyy hankkeen edetessä. Työmaatehtävät ovat haasteelliset toimivan sairaalan vieressä, kuitenkin yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa on toiminut erinomaisesti, kertoo aluejohtaja Marko Palonen YIT Suomi Oy:stä. 

Laajennushankkeen pääsuunnittelusta vastaa Verstas Arkkitehdit, jotka vuonna 2014 voittivat Lapin keskussairaalan järjestämän arkkitehtikilpailun suunnitelmallaan ITU. Suunnitelman nimestä muodostui lyhenne myös koko hankkeen tavoitteelle: inhimillisesti tehokas uusi sairaala.  

- ITU-suunnitelmassa olemassa oleva sairaala ja uudisrakennukset muodostavat yhdessä sairaalakampuksen, jonka arkkitehtuuri tukee aktiivista kuntoutumista. Tavoitteena on sellaisen hoitoympäristön luominen, jonka potilaat, omaiset ja henkilökunta kokevat omakseen. Uudella sairaalakampuksella paraneminen voi alkaa heti, kun saapuu ovesta sisään, kuvailee pääsuunnittelija Ilkka Salminen Verstas Arkkitehdeiltä.  

Peruskiven muuraustilaisuuden avasi Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja Toini Sanila. Peruskiven mukana sairaalan perustuksiin muurattiin lieriö, joka pitää sisällään muutamia rakentamissuunnitelmia, päivän Lapin Kansan ja Kalevan, uusimman Uusi Rovaniemi –lehden, paikalla pidetyt puheet, päivän valuuttaa sekä ajankuvakertomuksen, jossa kuvailtiin kulunutta vuotta 2020 niin paikallisella kuin koko maailmankin tasolla.  

* * *

Lapin keskussairaalan rakennushanke on Lapin ensimmäinen allianssina toteutettava hanke. Allianssi on rakentamisen urakkamuoto, jossa hankkeessa sairaanhoitopiiri, arkkitehti, suunnittelijat ja urakoitsijat jakavat hankkeen riskit ja päätöksenteon yhteisesti projektin parhaaksi. Allianssin tasaveroisina jäseninä ovat Lapin sairaanhoitopiirin lisäksi Verstas Arkkitehdit, Granlund,  Geobotnia, WSP, L2 paloturvallisuus Oy, YIT ja Are. Rakennuskonsultin ja valvojan tehtävistä allianssin ulkopuolelta vastaa A-insinöörit -konsernin Prodeco Oy Lappi. 

Laajennuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu myös keskussairaalan länsipuolelle rakentuva uusi psykiatrinen sairaala, johon valmistuu kaksi aikuispsykiatrian osastoa sekä lasten ja nuorten osasto. Laajennuksen toinen vaihe on ajoitettu valmistuvaksi keväällä 2025 ja siihen kuuluu psykiatrian avohoidon toimintaa, lasten ja nuorten psykiatrian ja somatiikan poliklinikat.  

Katso lisää kuvia tilaisuudesta laajennushankkeen omilla internet-sivuilla