Lapin keskussairaalaan avataan 7.12. seksuaaliväkivallan uhreille Seri-tukikeskus

Julkaistu 26.10.2020 klo 12.59


Keskus on tarkoitettu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta silloin, kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi.
Keskuksesta saa tukea ja neuvontaa myös silloin, kun väkivaltakokemuksesta on kulunut kauemmin.

Keskuksen toiminnan lähtökohtana uhrin kuulemisen ja keskustelun lisäksi se, uhri pääsee nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja psykososiaalisen avun piiriin.

Lapin keskussairaalan naistentautien poliklinikalla toimivaan keskukseen voivat hakeutua Lapin sairaanhoitopiirin alueella asuvat omatoimisesti, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Apua voi hakea myös muualla asuva, jos väkivaltatilanne on vasta tapahtunut ja apua tarvitaan välittömästi. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat auttavat uhria saamaan tukea, jota hän tilanteessaan tarvitsee: lääketieteellistä apua, trauman hoitoa, oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia. Psyykkistä tukea on aina tarjolla sairaalassa, perusterveydenhuollossa ja järjestötoimijoiden kautta

Kun​ henkilö on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi, hänen tulisi soittaa ennen tuloaan tukikeskuksen päivystävälle hoitajalle p. 040 726 8002.
Virka-aikana asiakas voi tulla suoraan naistentautien poliklinikalle.
On kuitenkin hyvä ilmoittaa tulosta etukäteen. Näin voidaan varmistaa, että vastaanotto on mahdollisimman nopea ja helppo asiakkaalle.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. Hoitajat tukevat tarvittaessa rikosilmoituksen teossa, mutta keskuksen työssä tärkeintä on luoda parhaat edellytykset toipumiselle. Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus. Hoitohenkilöstä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sero-tukikeskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo, rikosuhripäivystys, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ​sekä Ensi- ja Turvakoti.

Keskuksen aloitusseminaari järjestetään tiistaina 1.12.2020 klo 12-16 keskussairaalan auditoriossa koronaturvallisesti: turvavälit ja kasvomaskit.  Korona-aikana keskussairaalassa suositaan etäyhteyksillä osallistumista . Ohjelma tulee myöhemmin koulutuskalenteriin.