Lapin keskussairaalaa laajennetaan EIP:n tuella

Julkaistu 7.10.2021 klo 8.00

 

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää Lapin sairaanhoitopiirille (LSHP) 72 miljoonan euron lainan, jolla tuetaan keskussairaalan kunnostamista ja laajentamista Rovaniemellä.

Rahoitus käytetään tilojen nykyaikaistamiseen, uuden psykiatrisen sairaalan rakentamiseen sekä keskussairaalarakennuksen laajentamiseen.
 

Lapin keskussairaalan laajennus: Päivystyksen uusi sisäänkäynti.


Euroopan investointipankki on allekirjoittanut 72 miljoonan euron lainasopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. LSHP vastaa Rovaniemellä sijaitsevan keskussairaalan toiminnasta. Rahoitus käytetään sairaalan tilojen mittavaan kunnostushankkeeseen, ja samalla rakennetaan uusi psykiatrinen sairaala. Keskussairaalan nykyiset tilat on otettu käyttöön vuonna 1988.

Psykiatrinen sairaala taas on ollut sijoitettuna todellista tilatarvetta suurempaan entiseen tuberkuloosihoitolaan, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä sairaalan päärakennuksesta. Nykypäivän tilatarpeet, tehokas työskentely, lainsäädännön vaatimukset ja uudet suunnittelustandardit edellyttävät investointeja, jotta sairaalasta voidaan kehittää nykyaikainen sekä potilaita ja henkilöstöä hyvin palveleva kokonaisuus.

EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros kertoo: "Sairaaloiden tukeminen on ollut yksi EIP:n toiminnan painopisteistä jo ennen nyt meneillään olevaa, terveydenhuoltoa kuormittavaa kriisiä. Lapin keskussairaalan laina sopii hyvin tähän kokonaisuuteen. Tämä hanke osoittaa, miten sairaalan mukavuus ja helppo saavutettavuus potilaille, energiatehokkuus sekä henkilökunnan toimiva työympäristö on mahdollista toteuttaa samalla kertaa. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tukemassa sitä.”

Käytännössä EIP:n tukemaan hankkeeseen kuuluu keskussairaalarakennuksen laajennus, jossa uuteen siipeen sijoitetaan modernit diagnostiikka- ja hoitotilat. Samalla kunnostetaan sairaalan teho-osasto ja neljä leikkaussalia, jotta sairaala saa hyvät valmiudet vastata koronapandemian ja mahdollisten tulevien kriisien asettamiin haasteisiin. Lisäksi rahoituksella tuetaan uuden psykiatrisen sairaalan rakentamista päärakennuksen välittömään yhteyteen. Monikerroksinen pysäköintitalo parantaa harvaan asutulla alueella sijaitsevan sairaalan saavutettavuutta.

 

Taustatietoa

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se antaa pitkäaikaista rahoitusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin investointeihin, jotka edistävät EU:n toimintapoliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 1994 sovitusta ensimmäisestä rahoitusoperaatiostaan lähtien pankki on rahoittanut Suomessa toteutettuja hankkeita yli 24,7 miljardilla eurolla. EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja välittää sen edelleen EU:n tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Noin 90 prosenttia lainoista kohdistuu EU:n alueelle.

Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) on 15 kunnan omistama kuntayhtymä. LSHP vastaa alueensa väestön sairaanhoitopalveluista yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Resurssit suunnitellaan väestön terveydenhuoltopalvelujen tarpeen ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan niin, että tuloksena ovat taloudellisesti kannattavat ja korkealaatuiset terveyspalvelut.