Keskussairaalassa kerätään asiakaskokemuksia viikolla 36 (5.-11.9.)

Julkaistu 31.8.2022 klo 15.32

 

Voidaksemme kehittää palveluitamme, tarvitsemme juuri sinun kokemustasi saamastasi hoidosta.

Lapin sairaanhoitopiiri on mukana hoitotyön kansallisessa vertaiskehittämisen verkostossa (HoiVerKe).  Tavoitteenamme on tarjota potilaillemme laadukasta, vaikuttavaa, turvallista ja yhdenvertaista palvelua.

Yksi yhteinen verkoston hoitotyön laadun mittari on hoitotyön asiakaskokemus. Verkoston tavoitteena on kerätä yhdenmukaisella, neljä kertaa vuodessa toteutettavalla kyselyllä tietoa hoitotyön asiakaskokemuksesta.
 

Lapin sairaanhoitopiiri osallistuu mittaukseen jälleen viikolla 36 (5.–11.9.2022) 

Potilaat ja heidän omaisensa voivat vastata kyselyyn ollessaan hoidossa somaattisilla vuodeosastoilla omien älypuhelimiensa ja paperisten lomakkeiden avulla. Kysely toteutetaan myös lastenosastolla lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Suomen yliopistosairaalat aloittivat hoitotyön kansallisen vertaiskehittämisverkoston (HoiVerKe) toiminnan vuonna 2016.  Verkoston toiminnan tavoitteena on vertaiskehittämisen avulla tarkastella ja kehittää yhteisten mittareiden avulla hoitotyön toteuttamisen rakenteita, hoidon tulosta ja prosesseja valtakunnassa.  Nykyään kansalliseen vertaiskehittämisverkostoon kuuluu myös melkein kaikki Suomen keskussairaalat. Me liityimme verkostoon vuonna 2020.

Potilaat ja asiakaat voivat antaa toiminnastamme palautetta jatkuvasti - Otamme mielellämme vastaan palautetta muulloinkin kuin teemaviikolla. 


Lisätietoja:

Maarit Palomaa
Hallintoylihoitaja
040 535 1671
maarit.palomaa@lshp.fi


Teemaviikko 36