Keskussairaalan laajennus etenee - Psykiatrian sairaalan vuodeosastojen peruskivi muurattiin keskussairaalan viereen

Julkaistu 30.8.2021 klo 16.49


Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa muurattiin maanantaina 30.elokuuta peruskivi tulevien psykiatrian vuodeosastojen perustuksiin.

Vuonna 2023 valmistuva rakennus pitää sisällään Muurolasta siirtyvät kolme aikuisten psykiatrista vuodeosastoa sekä lasten ja nuorten psykiatrisen vuodeosaston.

Peruskiven muurauksessa paikalla oli tilaisuutta juhlistamassa Lapin sairaanhoitopiirin työntekijöiden sekä yhtymähallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston lisäksi muiden allianssiosapuolten edustajia. 

Peruskiven muuraus psykiatrian vuodeosastolle _kuva1
Kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvakiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Toini Sanila aloittivat peruskiven muurauksen.
 
Peruskiven muuraus psykiatrian vuodeosastoille kuva2
Sairaanhoitpiirin johtaja Jari Jokela ja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Anitta Ylitörmänen laastin nostossa.
 
Peruskiven muuraus psykiatrian vuodeosastoille kuva 3
Psykiatrisen hoidon tilojen suunnitteluylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros ja vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz.  


Tilaisuuden avasi kansanedustaja Markus Lohi, joka toi tullessaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tervehdyksen.  

- Tätä peruskiveä ei olla muuraamassa ensisijaisesti sen ympärille kohoavien seinien takia, vaikka ne tulevat varmuudella olemaan hienot. Ei tätä peruskiveä muurata tulevan rakennuksen sisällä työskentelevien ihmistenkään takia, vaikka he tekevätkin valtavan tärkeää työtä. Tämä peruskivi muurataan lappilaisten palveluja tarvitsevien ihmisten takia. Olkoon ihminen ja sen arjen tarpeet meidän kaikkien päättäjien mielessä ensimmäisenä nyt ja tulevaisuudessa, päätti Lohi puheensa.  

Psykiatrisen sairaalan tuominen Lapin keskussairaalan läheisyyteen on ollut suunnitelmissa jo vuodesta 2009 ja kunnolla suunnittelupöydälle asia nousi viisi vuotta myöhemmin, kun laajennushankkeen pääsuunnittelusta vastaavat Verstas Arkkitehdit voittivat vuonna 2014 Lapin keskussairaalan järjestämän arkkitehtikilpailun suunnitelmallaan ITU.

Suunnitelman nimestä muodostui lyhenne myös koko hankkeen tavoitteelle: inhimillisesti tehokas uusi sairaala.  Inhimillisyys korostuu vahvasti myös psykiatrian osastojen suunnittelussa. 

Psykiatrian vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz lainasi puheessaan Balanssi RY:n kokemusasiantuntijaa, joka pitää muuttoa keskustaan tärkeänä. 

-Tuntuu siltä, että on otettu iso askel kohti uudenlaista suhtautumista, joka vähentää stigmaa. Psykiatrisia potilaita ei enää ”piiloteta” erilleen jonnekin kauas ”pois silmistä”, vaan he saavat hoitoa siellä missä hoidetaan muitakin sairauksia. 

Peruskiven mukana sairaalan perustuksiin muurattiin lieriö, joka sisälsi muun muassa muutamia rakentamissuunnitelmia, päivän Lapin Kansan, pohjakuvia valmistuvasta rakennuksesta, paikalla pidetyt puheet, päivän valuuttaa, muistoja Muurolasta sekä ajankuvakertomuksen, jossa kuvailtiin kulunutta vuotta 2021 niin paikallisella kuin koko maailmankin tasolla.  

Keskussairaalan laajennuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu psykiatrian vuodeosastojen lisäksi keskussairaalan itäpuolelle rakentuva niin kutsuttu kuuma sairaala. Se sisältää uudet tilat päivystykselle, tarkkailulle, leikkaus- ja anestesiayksikölle, välinehuollolle, sairaala-apteekille ja logistiikkakeskukselle. 

Laajennuksen toinen vaihe – Verso-hanke – on ajoitettu valmistuvaksi keväällä 2025 ja siihen kuuluu psykiatrian avohoidon toiminta sekä lasten ja nuorten psykiatrian ja somatiikan poliklinikat.

Lapin keskussairaalan rakennushankkeen 1.vaihe on Lapin ensimmäinen allianssina toteutettava hanke. Allianssi on rakentamisen urakkamuoto, jossa hankkeessa sairaanhoitopiiri, arkkitehti, suunnittelijat ja urakoitsijat jakavat hankkeen riskit ja päätöksenteon yhteisesti projektin parhaaksi.

Allianssin tasaveroisina jäseninä ovat Lapin sairaanhoitopiirin lisäksi Verstas Arkkitehdit, Granlund,  Geobotnia, WSP, L2 paloturvallisuus Oy, YIT ja Are. Rakennuskonsultin ja valvojan tehtävistä allianssin ulkopuolelta vastaa A-insinöörit -konsernin Prodeco Oy Lappi.
 

Linkki Lapin keskussairaalan laajennushanklkeen internet-sivuille:
Lapin keskussairaalan laajennushanke
 

30.8.2021

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998
Janne Keskinarkaus
projektinjohtaja
LKS-laajennushanke
p. 040 630 1109