Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja sote-uudistus


Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Ohjelmassa on viisi päätavoitetta, joiden kautta kehittämistyötä tehdään:

1) Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta

2) Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön

3) Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta

4) Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin

5) Kustannukset – hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Lapin kunnanjohtajien kokouksessa joulukuussa 2019 päätettiin, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman hankkeen hakijana ja hallinnoijana Lapissa toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.  Valmistelun vetovastuu on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella (Poske). Hankehakemuksen työstämisestä vastaavat Poske, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmasta ja sote-uudistuksen valmistelusta voi lukea lisää alla olevien linkkien kautta.