Ohjausryhmä


Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmässä sovitaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä yhteistyöstä ja toimenpiteistä perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. 

Ohjausryhmässä on jäsenenä jokaisesta palveluita järjestävästä organisaatiosta sosiaali- ja terveydenhuollon asioita päätöksentekoon valmisteleva/esittelevä henkilö.  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii  hallintoylilääkäri Paula Reponen, Rovaniemi, 1. varapuheenjohtajana johtava lääkäri Anne Poropudas, Kemijärvi ja ja 2. varapuheenjohtajana hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi, Pello.
 

pdf PTH-ohjausryhmän jäsenet

Ohjausryhmän pöytäkirjat nähtävillä KuntaWebissä