Opiskelijat - Sosiaali- ja terveydenhuolto

Opiskelijoiden harjoittelu Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoitteluympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia.
 

Ohje Covid-19 ja työharjoitteluun tulevat henkilöt 14.12.2020

”Mikäli henkilö, joka ei ole vakinaisessa työ/virkasuhteessa Lapin sairaanhoitopiirissä, tulee töihin tai harjoitteluun Lapin shp:in hallinnoimiin työyksikköihin sellaisista sairaanhoitopiireistä, jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, Ruotsista tai Virosta, tulee heiltä tarkistaa Covid-19 testi ennen työn / harjoittelun aloittamista.”

Jos olette käyneet kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevalla alueella kahden viikon aikana ennen sairaalaan tuloa, teille järjestetään korona-testi ennen harjoittelun aloittamista. Testin on oltava negatiivinen ennen harjoittelun aloittamista. Testi voidaan ottaa korkeintaan vuorokausi ennen harjoittelun aloittamista.  Testien järjestelyistä opiskelijat ja vastaavat opettajat saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen harjoittelun alkamista.

Kun opiskelijat saavat negatiivisen Covid-19 –tuloksen, he saavat mennä harjoitteluyksikköön, mutta heidän tulee käyttää maskia työssä ja yhteisissä tiloissa seuraavan 10 vuorokauden ajan.

Harjoittelupaikan varaus

Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelupaikoista yksiköittäin. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta. Tiettyjen yksiköiden harjoittelupaikat ovat varattavissa ainoastaan Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille, siitä on maininta yksikön tiedoissa.

Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikka varataan koulutusyksikön toimesta. Toisen asteen opiskelija tiedustelee vapaita harjoittelupaikkoja lukukauden aikana opetussuunnittelijalta sähköpostitse. Viestissä tulee käydä ilmi opiskelijan oppilaitos, mikä työelämäjakso on kyseessä, ajankohta, suoritetut opinnot sekä perustelut mihin yksikköön opiskelija haluaa harjoitteluun ja miksi.

Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat tiedustella asuntoa harjoittelun ajaksi esimerkiksi DAS:lta.

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi harjoitteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.
 

Ennen harjoittelun aloittamista
Opiskelijoiden on tutustuttava tietosuojakäsikirjaan ja allekirjoitettava ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet, jotta tunnuksia voidaan antaa potilaskertomusjärjestelmiin.

Oppilaitoksen edustaja tilaa kulkuavaimen ja potilastietojärjestelmän tunnukset ESKO- ja avaintilausprosessin mukaisesti ESKO- ja avaintilaus lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista.
Valmiit ESKO-tunnukset voidaan noutaa rekrytointiyksiköstä, missä sihteeri on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8:30 - 14.
Ulkopaikkakuntalainen opiskelija tiedottaa oppilaitoksen harjoittelusta vastaavaa opettajaa ESKO- ja avaintilaus prosessista.

SORA-lainsäädäntöön perustuen, opiskelijan on ennen harjoitteluun tuloa esitettävä oppilaitoksen nimeämälle edustajalle rikostaustaote, sydänpajan ja aikuispsykiatrian yksiköitä lukuunottamatta kaikkiin muihin yksiköihin.

Opiskelijan mukana eri harjoittelujaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.

Harjoitteluissa edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tarkemmat ohjeet rokotuksiin löydät Lshp:n infektioiden torjuntayksikön laatimasta toimintaohjeesta Lshp:n työntekijöille ja opiskelijoille: https://www.lshp.fi/download/noname/%7BA6D03D30-AE10-4880-B657-97C5D3AE6DC8%7D/16846

  • opiskelijan tulee harjoittelun ensimmäisenä päivänä ilmoittaa rokotesuojan riittävyydestä yksikön työharjoittelusta vastaavalle henkilölle tai erikseen nimetylle henkilölle. Opiskelijan oma suullinen ilmoitus rokotesuojasta riittää. Rokotesuojan arviointi tehdään opiskeluterveydenhuollossa.
  • rokotustiedot ovat yksilötietoja ja niiden kertominen on opiskelijan päätettävissä, mikäli opiskelija ei halua tietoja kertoa tai rokotussuoja ei ole kunnossa, voidaan harjoittelupaikka perua työharjoitteluyksikön toimesta.
     

Harjoittelun päättyessä 
Opiskelija täyttää sähköisen opiskelijapalautelomakkeen  (CLES-palaute, linkki alla) ja merkitsee sen työvuorolomakkeeseen. Saatujen palautteiden avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta organisaatiossamme.
 

Opinnäytetyöt
Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.
 

HOX!
Opiskelijoiden pysäköinti laajennustöiden aikana toimii henkilökunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijat voivat lunastaa kanttiinista pysäköintiluvan 10e/kk ja pysäköidä tällä luvalla joko Vilkan pihalle tai pysäköintitaloon


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.