Opiskelijat - Sosiaali- ja terveydenhuolto


Opiskelijoiden harjoittelu Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoitteluympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia.
 

Harjoittelupaikan varaus
Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelupaikoista yksiköittäin. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta. 

Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikka varataan koulutusyksikön toimesta. Toisen asteen opiskelija tiedustelee vapaita harjoittelupaikkoja lukukauden aikana opetussuunnittelijalta sähköpostitse. Viestissä tulee käydä ilmi opiskelijan oppilaitos, mikä työelämäjakso on kyseessä, ajankohta, suoritetut opinnot sekä perustelut mihin yksikköön opiskelija haluaa harjoitteluun ja miksi.

Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat tiedustella asuntoa harjoittelun ajaksi esimerkiksi DAS:lta.
 

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi harjoitteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.
 

Ennen harjoittelun aloittamista
Opiskelijoiden on tutustuttava tietosuojakäsikirjaan ja allekirjoitettava ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet, jotta tunnuksia voidaan antaa potilaskertomusjärjestelmiin.

Oppilaitoksen edustaja tilaa kulkuavaimen ja potilastietojärjestelmän tunnukset ESKO- ja avaintilausprosessin mukaisesti ESKO- ja avaintilaus lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista.
Valmiit ESKO-tunnukset voidaan noutaa rekrytointiyksiköstä, missä sihteeri on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8:30 - 14.
Ulkopaikkakuntalainen opiskelija tiedottaa oppilaitoksen harjoittelusta vastaavaa opettajaa ESKO- ja avaintilaus prosessista.

SORA-lainsäädäntöön perustuen, opiskelijan on ennen harjoitteluun tuloa esitettävä oppilaitoksen nimeämälle edustajalle rikostaustaote, sydänpajan ja aikuispsykiatrian yksiköitä lukuunottamatta kaikkiin muihin yksiköihin.

Opiskelijan mukana eri harjoittelujaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.
 

Harjoittelun päättyessä 
Opiskelija täyttää sähköisen opiskelijapalautelomakkeen  (CLES-palaute, linkki alla) ja merkitsee sen työvuorolomakkeeseen. Saatujen palautteiden avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta organisaatiossamme.
 

Opinnäytetyöt
Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.
 

HOX!
Opiskelijoiden pysäköinti laajennustöiden aikana toimii henkilökunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijat voivat lunastaa kanttiinista pysäköintiluvan 10e/kk ja pysäköidä tällä luvalla joko Vilkan pihalle tai pysäköintitaloon


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.