Opiskelijat - Sosiaali- ja terveydenhuolto


Opiskelijoiden harjoittelu Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoitteluympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia.

Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoimiin työyksiköihin töihin tai työharjoitteluun tulevien ulkopuolisten henkilöiden toimenpiteet Covid-19 epidemian aikana

16.9.2021

Mikäli rokottamaton tai vain yhden koronarokotuksen saanut henkilö tulee työhön tai harjoitteluun Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoimiin työyksiköihin sellaisista sairaanhoitopiireistä, jotka ovat Covid-19 –pandemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa tai ulkomailta, hänelle suositellaan ennen työn tai harjoittelun aloittamista käymistä Covid-19 testissä.

Henkilökohtaisten suojainten käytössä sairaanhoitopiirin tiloissa on annettu erillinen ohje: Ohjeita LSHP:n henkilökunnan ja ulkopuolisten toimijoiden suojautumiseksi koronatartunnalta.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa yksilökohtaisen harkinnan perusteella ohjeistaa toimimaan toisin kuin edellä on ohjeistettu.

Negatiivisen tuloksen jälkeen henkilö voi aloittaa työn / harjoittelun ja hänen tulee käyttää maskia töissä ollessaan myös henkilökunnan yhteisissä tiloissa seuraavan 10 vrk:n ajan.

Jukka Mattila Johtaja ylilääkäri
Jari Jokela Sairaanhoitopiirin johtaja
Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja
Markku Broas Infektioylilääkäri
Maarit Palomaa Hallintoylihoitaja

 

Harjoittelupaikan varaus

Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelupaikoista yksiköittäin. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta.

Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikka varataan koulutusyksikön toimesta. Toisen asteen opiskelija tiedustelee vapaita harjoittelupaikkoja lukukauden aikana opetussuunnittelijalta sähköpostitse. Viestissä tulee käydä ilmi opiskelijan oppilaitos, mikä työelämäjakso on kyseessä, ajankohta, suoritetut opinnot sekä perustelut mihin yksikköön opiskelija haluaa harjoitteluun ja miksi.

Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat tiedustella asuntoa harjoittelun ajaksi esimerkiksi DAS:lta.

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi harjoitteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.
 

Ennen harjoittelua

Oppilaitoksen edustaja tilaa kulkuavaimen ja potilastietojärjestelmän tunnukset ESKO- ja avaintilausprosessin mukaisesti ESKO- ja avaintilaus lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Ulkopaikkakuntalainen opiskelija tiedottaa oppilaitoksen harjoittelusta vastaavaa opettajaa ESKO- ja avaintilaus prosessista.

Ennen jokaista yhtäjaksoista harjoittelun aloitusta opiskelija tutustuu tietosuojakäsikirjaan ja lukee ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet Lapin sairaanhoitopiirissä –ohjeen (ei tarvitse täyttää) sekä tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa Opiskelijan sitoumus atk-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta –lomakkeen.

Tätä täytettyä ja allekirjoitettua lomaketta vastaan opiskelija saa potilastietojärjestelmän tunnukset ja kulkuavaimet Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksesta arkisin klo 7.30-15.00 välillä, jonne ne on toimitettu etukäteen. Opiskelijalla pitää olla mukanaan passi tai henkilökortti.

Opiskelija täyttää ja allekirjoittaa Opiskelijan sitoumus atk-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta –lomakkeen aina, jos harjoittelujen välissä on useampi viikko tai kuukausi.

Opiskelijan mukana eri harjoittelujaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.

SORA-lainsäädäntöön perustuen, opiskelijan on ennen harjoitteluun tuloa esitettävä oppilaitoksen nimeämälle edustajalle rikostaustaote, sydänpajan ja aikuispsykiatrian yksiköitä lukuun ottamatta kaikkiin muihin yksiköihin.

Harjoitteluissa edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tarkemmat ohjeet rokotuksiin löydät Lshp:n infektioiden torjuntayksikön laatimasta toimintaohjeesta Lshp:n työntekijöille ja opiskelijoille:

https://www.lshp.fi/download/noname/%7BA6D03D30-AE10-4880-B657-97C5D3AE6DC8%7D/16846
 

  • opiskelijan tulee harjoittelun ensimmäisenä päivänä ilmoittaa rokotesuojan riittävyydestä yksikön työharjoittelusta vastaavalle henkilölle tai erikseen nimetylle henkilölle. Opiskelijan oma suullinen ilmoitus rokotesuojasta riittää. Rokotesuojan arviointi tehdään opiskeluterveydenhuollossa.
  • rokotustiedot ovat yksilötietoja ja niiden kertominen on opiskelijan päätettävissä, mikäli opiskelija ei halua tietoja kertoa tai rokotussuoja ei ole kunnossa, voidaan harjoittelupaikka perua työharjoitteluyksikön toimesta.
     

Harjoittelun päättyessä 

Opiskelija täyttää sähköisen opiskelijapalautelomakkeen  (CLES-palaute, linkki alla) ja merkitsee sen työvuorolomakkeeseen. Saatujen palautteiden avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta organisaatiossamme.
 

Opinnäytetyöt

Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.
 

HOX!

Opiskelijoiden pysäköinti laajennustöiden aikana toimii henkilökunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijat voivat lunastaa kanttiinista pysäköintiluvan 10e/kk ja pysäköidä tällä luvalla joko Vilkan pihalle tai pysäköintitaloon


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.