Lääketieteen opiskelijat

**
1.2.2022 voimaan tulleen tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 mukaan kaikissa harjoitteluissa edellytetään koronaviruksen rokotussuojaa.
2 koronavirusrokotetta riittää alkuun ja kolmas tehosteannos otetaan 4-6kk kuluttua toisesta rokotteesta. Jos opiskelija on aloittanut koronavirusrokotesarjan, mutta ei voi ottaa toista koronavirusrokotetta rokotteiden antovälistä johtuen (1. ja 2. rokotteen välissä tulee olla 6 viikkoa) ennen harjoittelun aloitusta, on hänen mahdollista aloittaa harjoittelu suojautumalla infektioyksikön voimassa olevien suositusten mukaisesti. Koronaviruksen rokotussuoja tarkistetaan ennen kaikkia harjoitteluita. Opiskelijan tulee todentaa henkilöllisyys ja luovuttaa kirjalliset todistukset koronaviruksen rokotesuojasta harjoitteluyksikön esihenkilölle. Kirjallinen selvitys toimitetaan myös silloin, jos suoja täyttyy sairastetun koronavirustaudin myötä sekä jos on saanut vain ensimmäisen rokotteen.

Harjoitteluissa edellytetään lisäksi 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tarkemmat ohjeet rokotuksiin löydät Lshp:n infektioiden torjuntayksikön laatimasta toimintaohjeesta Lshp:n työntekijöille ja opiskelijoille. 

**

Lääketieteen kandidaatit

Lääketieteen kandidaatit saavat harjoittelupaikan opetusyksikön kautta. Kandidaattien harjoittelut sijoittuvat syksystä kevääseen. Jaksot ovat viikon mittaisia.

Lääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavissa opinnoissa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Opetus on jaettu kaksi ensimmäistä vuotta kestävään prekliiniseen vaiheeseen sekä neljä vuotta kestävään kliiniseen vaiheeseen.

Kliinisessä vaiheessa lääketieteen kandidaatit suorittavat sovitut hajautetut harjoittelut Lapin keskussairaalassa sisätautiopin ja kirurgian osalta opiskeluiden kolmantena ja neljäntenä vuotena. Psykiatrian harjoittelu kuuluu myös neljänteen vuoteen.

Opiskeluiden viidentenä vuotena lääketieteen kandidaatit tekevät hajautettua harjoittelua lastentaudeilla sekä synnytys- ja naistentaudeilla.
 

Lääketieteen amanuenssuurit

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa myös lääketieteen opintoihin sisältyviä amanuenssuureja lääketieteen eri erikoisaloilla. Amanuenssuurien haku on Kuntarekryn kautta neljä kertaa vuodessa.
 

Harjoittelun aikaväli  Hakuaika/-vaihe
30.8.2021 - 5.12.2021    -
7.12.2021 - 30.1.2022    -
31.1.2022 - 29.5.2022     -
30.5.2022 - 28.8.2022   -


Linkki hakuun ja muihin avoimiin työpaikkoihin:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Ammattilaisille/Meille_toihin/Avoimet_tyopaikat