Kesätyöt 2022Hakemukset lähetetään yleensä sähköisen hakujärjestelmän kautta tiettyyn päivämäärään mennessä.

Henkilötietojen ja yhteystietojen lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot koulutuksesta ja aikaisemmista työkokemuksista sekä missä keskussairaalan yksiköissä on mahdollisesti suorittanut opiskeluharjoittelut.  Hyvä on myös ilmoittaa millä ajalla hakija on käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta sopivat työnhakijat kutsutaan haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytetään 18 vuoden ikää.
 

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon kesätyöpaikat on haettavana 14.2.2022 klo 15.00 mennessä.

 

Ensihoitajien kesäsijaisuudet perus- ja hoitotasolle


Haettavat työtehtävät sijoittuvat Lapin sairaanhoitopiirin alueella sijaitseviin ensihoitoyksiköihin. Ensihoitopalvelu noudattaa poikkeusluvan mukaista työaikaa pääsääntöisesti 24 tunnin työvuoroin. Rovaniemellä on myös 12 tunnin työvuoroja. Työaika on 40 tuntia/viikko. Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköt suorittavat myös siirtokuljetuksia.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi.

Haku päättyy: 14.2.2022 klo 15.00 mennessä
Linkki KuntaRekryn sivuille: Ensihoitajien kesäsijaisuudet

 

Sairaanhoitajien, kätilöiden kesäsijaisuudet

Sijaisuudet alkavat touko-kesäkuussa ja jatkuvat elokuun loppupuolelle yksiköiden tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Myös lyhyemmät sijaisuudet ovat mahdollisia.Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Hakijoilta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämää pätevyyttä, hoitoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös AMK-opiskelijat, joilla on hoitoalan opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Lisätietoja hoitoalan kesäsijaisuuksista antavat palvelupäällikkö Sari Aho, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655. Sähköpostitse sari.aho@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.

Haku päättyy: 7.3.2022 klo 15.00 mennessä
Linkki KuntaRekryn sivuille: Sairaanhoitajien, kätilöiden kesäsijaisuudet

 

Lähihoitajien ja mielenterveyshoitajien kesäsijaisuudet

Sijaisuudet alkavat touko-kesäkuussa ja jatkuvat elokuun loppupuolelle yksiköiden tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Myös lyhyemmät sijaisuudet ovat mahdollisia.Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan sijaisuuksiin edellytyksenä on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Mielenterveyshoitajien sijaisuuksiin edellytyksenä on mielenterveyshoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat sekä sairaanhoitajaopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta.

Lisätietoja hoitoalan kesäsijaisuuksista antavat palvelupäällikkö Sari Aho, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655. Sähköpostitse sari.aho@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.

Haku päättyy: 7.3.2022 klo 15.00 mennessä
Linkki KuntaRekryn sivuille: Lähihoitajien ja mielenterveyshoitajien kesäsijaisuudet


Osastosihteereiden ja tekstinkäsittelijöiden kesäsijaisuudet

Osastonsihteerin kelpoisuusehtona on nimikesuojattu lähihoitaja tai osastoavustajan, osastonsihteerin tai terveydenhuollon sihteerin koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä terveydenhuollon alalta.

Haethan sijaisuuksia mahdollisimman pian, käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Tuula Kelottijärvi, 040 548 3980. Sähköpostitse tuula.kelottijarvi@lshp.fi.

Haku päättyy: 14.2.2022 klo 15.00 mennessä
Linkki KuntaRekryn sivuille: Osastonsihteereiden ja tekstinkäsittelijöiden kesäsijaisuudet