Koulutus

Infektioiden torjuntayksikkö antaa koulutusta koko Lapin sairaanhoitopiirin alueella infektioiden torjunnasta ja hoidosta.

- Alueellinen koulutus infektioiden torjunnasta ja hoidosta kerran vuodessa
- Sairaalan sisäinen koulutus eri sidosryhmilleja yksiköille
- Hygieniayhdyshenkilöiden koulutus 1pv/vuosi
- Yhdyshenkilöiden yhteinen kokous 4 - 6 kertaa vuodessa
- Terveyskeskuskäyntien yhteydessä annettava koulutus perusterveydenhuollossa
- Yksityisen terveydenhuollon infektioiden torjunnan tukeminen

Alueelliset koulutukset

8.5.2020 Alueellinen koulutuspäivä hygieniayhdyshenkilöille

11 / 2020 Alueellinen koulutuspäivä infektiotaudesita ja infektioiden torjunnasta

Kotimaiset koulutukset 2020

5.3.2020  klo 13 - 15 Verkkokoulutus TBE - rokotuksista Lisätietoa

10 - 11.3.2020 45.Infektioidentorjuntapäivät (ent. Sairaalahygieniapäivät), Turku    Ohjelma

13.5.2020 XII Valtakunnallinen turberkuloosipäivä, Helsinki Ohjelma

17 - 18.11.2020 XXXII Valtakunnalliset tartuntatautipäivät, Helsinki Lisätietoa

Ulkomaiset koulutukset 2020

18 - 21.4.2020 n30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ECCMID & ESCMID), Ranska, Pariisi Lisätietoa

5 - 8.9.2020  37th Annual meeting of the Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID) 2020, Ruotsi, Tukholma Lisätietoa

21 - 25.10.2020 IDWeek 2020, USA, Philadelphia Lisätietoa

8 - 10.11.2020 FIS / HIS International