Infektioiden torjuntayksikkö

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia infektiosairauksien hoidon ja torjunnan asiantuntijana niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa:

- infektiosairauksien asiantuntijuus
- potilaskonsultaatiot Lapin sairaanhoitopiirissä
- terveydenhuollon yksiköitten ohjeistaminen ja koulutus
- epidemioiden hallinta
- hoitoon liittyvien infektioiden seuranta
- infektioiden torjuntaohjeistojen laatiminen
- ylläpitää valmiutta biologisiin uhkatilanteisiin

Perusterveydenhuollolle annettavat palvelut

- konsultointimahdollisuus arkipäivisin
- koulutus ja ohjeistaminen
- käynnit terveyskeskuksissa vuosittain ja tarvittaessa
- terveyskeskusten tartuntatautien johtoryhmien
- toiminnan ohjaaminen ja tukeminen

Toiminnan tarkoituksena on tukea laadukkaan ja turvallisen hoidon ja hoitoympäristön toteutuminen alueen väestölle. Yksikkö vastaa osaltaan infektiosairauksien torjunnasta, diagnostiikasta ja hoidosta.