Infektioiden torjuntayksikkö

Lapin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset:

Näitä infektioiden torjuntayksikön sivuja ja alasivuja ei enää päivitetä.

Jatkossa yksikön tiedot ja antamat ohjeet päivitetään Lapin hyvinvointialueen yhteiseen, sisäiseen Kaltio-intraan.

Voit katsoa infektioiden torjuntayksikön ohjeita Lapin hyvinvointilalueen Kaltio-intrassa:
Kaltio > Sote > Somaattinen erikoissairaanhoito > Infektioiden torjuntayksikkö

Löydät  linkin Kaltio-intraan tietokoneesi työpöydältä (Lapha Intra).

 

9.3.2023 Viestintä 


* * * * *

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia infektiosairauksien hoidon ja torjunnan asiantuntijana niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa:

- infektiosairauksien asiantuntijuus
- potilaskonsultaatiot Lapin sairaanhoitopiirissä
- terveydenhuollon yksiköitten ohjeistaminen ja koulutus
- epidemioiden hallinta
- hoitoon liittyvien infektioiden seuranta
- infektioiden torjuntaohjeistojen laatiminen
- ylläpitää valmiutta biologisiin uhkatilanteisiin

Perusterveydenhuollolle annettavat palvelut

- konsultointimahdollisuus arkipäivisin
- koulutus ja ohjeistaminen
- käynnit terveyskeskuksissa vuosittain ja tarvittaessa
- terveyskeskusten tartuntatautien johtoryhmien
- toiminnan ohjaaminen ja tukeminen

Toiminnan tarkoituksena on tukea laadukkaan ja turvallisen hoidon ja hoitoympäristön toteutuminen alueen väestölle. Yksikkö vastaa osaltaan infektiosairauksien torjunnasta, diagnostiikasta ja hoidosta.