Yhtymähallitus 25.3.2020: Vuoden 2019 tilinpäätös 1,36 milj. euroa ylijäämäinen

Julkaistu 26.3.2020 klo 12.30

 

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi osaltaan kokouksessaan 25.3. tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle. Kuntayhtymän ylijäämä vuodelta 2019 on 1,36 milj. euroa, joka siirretään kuntayhtymän taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä-/alijäämätilille.  Tämän kirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää 9,15 milj. euroa.

Yhtymähallitus päätti jo helmikuun kokouksessaan, että kuntayhtymä ei tee jäsenkuntalaskutuksen oikaisua vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Vuonna 2019 kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 220,2 milj. euroa. Toteuma muutettuun talousarvioon verrattuna oli 102,6 %. Tuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,1 milj. euroa eli 3,3 %.

Toimintakulut olivat 210,5 milj. euroa toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 101,0 %. Kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli omassa toiminnassa 4,0 milj. euroa eli 2,3 % ja läpilaskutettavien ostopalvelujen osalta 2,5 milj. euroa eli 8,3 %. Poistojen toteuma oli 8,5 milj. euroa.

Investointien toteuma oli 20,8 milj. € talousarvion ollessa 23,1 milj. € investointien toteuman ollessa 90,1 %. Merkittävin investointien määrärahan alitus johtui laajennushankkeesta. Laajennushankkeen määrärahan alitus johtuu pysäköintitalon maksupostien siirtymisestä kalenterivuoden 2020 puolelle, psykiatrian suunnittelun aikataulumuutoksista ja laajennushankkeen osan ns. valmistelevien töiden siirtämisestä vuoden 2020 puolelle. Kokonaisuutena laajennushanke on toteutumassa alkuperäisessä budjetissa ja aikataulussa.

Vuonna 2012 otettujen lainojen lyhennyksiä on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vuoden 2019 lopussa näitä vanhoja lainoja oli jäljellä 2,4 milj. euroa. Keskussairaalan laajennushankkeen rahoittamiseksi sairaanhoitopiiri otti syyskuussa 2019 lainaa 14,0 milj. euroa. Vuoden lopussa lainaa oli 138,57 euroa/asukas (vuonna 2018: 27,26 euroa/asukas). Kuntayhtymän omavaraisuus oli 34,43 %. (41,21 % vuonna 2018). Kassan riittävyys oli 16 päivää (10 päivää vuonna 2018).

Palkkoihin on kohdentunut vuoden mittaan useita henkilöstökustannuksia nostattavia eriä; vuoden alusta järjestelyerät, sopimusten mukaiset 1 %:n palkkojen tarkistukset 1.4.2019 alkaen, ensihoidon palkkojen harmonisointi, hoitajien palkkojen harmonisointi ja 1,5 milj. euron lomapalkkavarauksen tulosvaikutteinen kirjaus.


Hallituksen kokouksen kaiiki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3996