Yhtymähallituksen kokouksessa 22.3.2017

Julkaistu 22.3.2017 klo 17.36

 

Selvityksen tekeminen perusterveydenhuollon järjestämisestä Muonion ja Enontekiön alueella
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus hyväksyi selvityksen tekemisen perusterveydenhuollon järjestämistä Muonion ja Enontekiön alueella.  Kuntien, terveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat keskustelleet selvityksen tekemisestä Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon siirtämisestä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi.

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2017–2019 sisältyvässä strategiassa on todettu, että sairaanhoitopiirillä on periaatteellinen valmius ottaa hoidettavakseen yhteisiä tehtäviä muun muassa jäsenkunnilta sekä muilta sote-organisaatioilta. Mikäli sairaanhoitopiiri ottaa Enontekiön ja Muonion perusterveydenhuollon järjestäminen vastuulleen ennen sote-uudistusta,  saadaan kokemusta perusterveydenhuollon tehtävien ja vastuiden kokoamisesta erikoissairaanhoidon kanssa samaan organisaatioon.

Selvityksen tulee olla valmis 30.4.2017 mennessä.

Tilinpäätös vuodelta 2016
Yhtymähallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016. Kuntayhtymän tulos on 3,06 milj. euroa ylijäämäinen.  Vuonna 2016 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 193,7 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 1,7 %. Toimintakulut olivat 183,1 milj. euroa, kasvu edellisestä vuodesta oli 3,8 %.

Talousarvion toteutuminen sisältää yhtymähallituksen tammikuussa mukaisen päätöksen, jossa yhtymävaltuustolle esitetään jäsenkuntalaskutuksen oikaisua 3,3 milj. euron palautuksena maksettavaksi jäsenkunnille. Palautus tehdään oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymä ei ole ottanut pitkäaikaista eikä lyhytaikaista uutta lainaa vuonna 2016, mutta vuonna 2012 otettujen 12 milj. euron lainojen lyhennyksiä on suoritettu suunnitelman mukaisesti.  Vuoden 2016 lopussa lainaa oli 47,54 €/asukas (60,90 €/asukas vuonna 2015).

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksamat erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1301 euroa /asukas (ei sisällä ensihoitoa). Niiden kasvu oli 71 euroa asukasta kohti eli 5,5 %. Kasvu on kuntien talouden kehitykseen verrattuna suuri, mutta erikoissairaanhoidon palvelujen käytön kasvuun verrattuna maltillinen. Tavoitteeksi asetettu avohoidon osuuden kasvattaminen ja laitoshoidon osuuden väheneminen toteutui. Avohoitokäyntien määrä oli 193 691: kasvua edellisvuodesta 15,5 % (oma toiminta ilman ostopalveluja). Hoitopäivien määrä oli 79 671: laskua edellisvuodesta 6,2 %. Hoitojaksojen määrä oli 20 670: kasvua edellisvuodesta 0,3 %.

Organisaatiouudistuksen jatkovalmistelu
Hallitus merkitsi tiedoksi organisaatiouudistuksen jatkovalmistelun tämänhetkisen tilanteen. Jakoa vastuualueisiin ja palvelualueisiin on valmisteltu aikaisemmasta poiketen. Hoitohenkilökunta olisi pääosin vastuualueilla eikä palvelualueilla. Lisäksi on selkeytetty, että johtajaylihoitajalle kuuluva hoitotyön johtaminen on osa terveyden- ja sairaanhoitoa, jota johtajaylilääkärin vastaavana lääkärinä on terveydenhuoltolain nojalla johdettava ja valvottava.

Vastuualueita ja palvelualueita koskeva esitys valmistellaan hallituksen huhtikuun kokoukseen.

Johtajaylihoitajan virka
Yhtymähallitus jätti pöydälle johtajaylihoitajan virkaan hakeneiden haastatteluvalinnan. Virkaan jätettiin 19 hakemusta.

Aho Johanna, hallintotieteiden maisteri, työhyvinvointipäällikkö, Rovaniemi
Ahokas Päivi, terveystieteiden maisteri, vs. osastonhoitaja, Oulu
Hepola Janne, ensihoitaja, ylempi AMK, ensihoitaja, Oulu
Häkkinen Olli, sairaanhoitaja ylempi AMK, kenttäsairaanhoitaja, Kankaanpää
Jauhojärvi Ari, sairaanhoitaja ylempi AMK, sairaanhoitaja, Rovaniemi
Jämsä Ulla, terveystieteiden tohtori, kuntoutussuunnittelija, Oulu
Kainulainen-Liiti Tarja, hallintotieteiden maisteri, vs. hallintoylihoitaja, Rovaniemi
Kallo Merja, sairaanhoitaja sis.-kir., vs. hoiva- ja vuodeosaston esimies, Mikkeli
Karjalainen Leena, terveystieteiden maisteri, perusturvajohtaja, Tornio
Kuoksa Mirka-Tuulia, oikeusnotaari, bioanalyytikko, lakimiesharjoittelija, Rovaniemi
Kuusela Kaisa, hallintotieteiden maisteri, palvelupäällikkö, Rovaniemi
Liinamaa Riitta, yhteiskuntatieteiden maisteri, palveluesimies, Rovaniemi
Lohtander Johanna, terveystieteiden maisteri, palvelualuepäällikkö, Rovaniemi
Louet-Lehtoniemi Tuulikki, terveystieteiden maisteri, palveluesimies,-muutoskoordinaattori, Rovaniemi
Saranki-Rantakokko Sirkka, hallintotieteiden tohtori, lehtori, koordinaattori, Rovaniemi
Solin Heini, sairaanhoitaja ylempi AMK, sairaanhoitaja, Tampere
Timlin Lea, terveystieteiden maisteri, röntgenhoitaja, Kempele
Kaksi hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen

Organisaatiouudistuksen yhteydessä hallintoylihoitajan virka muutetaan johtajaylihoitajan viraksi.  Hallintoylihoitajan virka tuli avoimeksi vuonna 2015 edellisen viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virkaa ei ole täytetty vakinaisesti vaan hoidettu sijaisuusjärjestelyin.
 

Yhtymähallituksen kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998