Vastaanottojonot poistuivat Kolarin terveyskeskuksesta

Julkaistu 30.1.2020 klo 13.29

 

Lapin sairaanhoitopiirin vetämässä Lapin avosairaanhoidon vertaiskehittämisverkosto -hankkeen tuotoksista merkittävintä oli Kolarin terveyskeskuksen toimintamallin onnistunut muutos.  Tuloksena oli, että terveyskeskuksen avosairaanhoidon jonot on saatu poistettua uuden toimintamallin avulla.  

Jatkossa asiakas ottaa virka-aikana yhteyden oman alueensa hoitajalle sähköisesti Virtu-palvelun kautta tai puhelimella. Potilaan asia pyritään hoitamaan mahdollisimman sujuvasti jo ensi kontaktissa tarvittaessa saman tien lääkäriä konsultoiden. Yhdessä potilaan kanssa sovitaan sujuvin tapa potilaan ongelman ratkaisemiseen eikä aina tarvita vastaanottokäyntiä. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan terveyskeskuksen päivystävälle hoitajalle, kuten ennenkin.

Kolarissa entinen kolmen alueen malli ja työparimalli säilytettiin ja määräaikaiskontrolleista pääosin luovuttiin, sen sijaan pitkäaikaissairauksien hoidossa otetaan käyttöön terveysvalmennus. Vuoronumeroon perustuvasta pikapoliklinikasta luovuttiin.  Potilaan perus-, sairaus- ja seurantatiedot ovat saatavilla joustavasti ja valmiina häntä hoitavilla lääkärillä ja hoitajalla. 

Uudessa toimintamallissa panostetaan myös tiimityöhön, potilasta hoitavien työntekijöiden oman työn hallintaan, tilannekuvajohtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Sähköinen yhteydenotto on tulossa käyttöön helmikuun alussa.

Alkuvaiheen kokemukset uudesta toimintamallista ovat rohkaisevia.  Käytännössä Kolarin terveyskeskuksen aiemmin 2-4 viikon mittainen jono on saatu poistettua.  Asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista ja terveyskeskuksen henkilökunta on motivoitunut uuteen toimintamalliin.  Merkittävää on myös se, että muutokset saatiin aikaan ilman resurssi- ja kustannuslisää perustoimintaan.

Toimintamalli on herättänyt kiinnostusta myös alueen muissa terveyskeskuksissa. Toimintamallia voidaan kehittää edelleen yhteistyössä sosiaali- ja mielenterveyspalvelujen, kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Lapin avosairaanhoidon vertaiskehittämisverkosto 2019 -hanke toteutettiin sairaanhoitopiirin 15 jäsenkunnan terveyskeskusten kanssa 1.7.–31.12.2019 Sitran ja THL:n kansallisen verkoston tuella. Hankkeen aikana koulutuksissa ja työpajoissa käsiteltiin terveyskeskusten toivomia kehittämistarpeita: kehittämisen ja kehittämissuunnitelmien tukeminen, sähköinen yhteydenotto, terveyskeskusten keskinäisen vertailukelpoisen tiedonkeruu ja raportointi.

Lisätietoja

Miia Palo
ylilääkäri        
Perusterveydenhuollon yksikkö / LSHP
p. 040 653 2728

Ulla Ylläsjärvi
yleislääketieteen erikoislääkäri
johtava lääkäri
Kolarin terveyskeskus
p. 040 489 5080