Työrauha palasi

Julkaistu 5.2.2018 klo 17.16

 

Perjantai 9.2.2018

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos, joka noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Lisäksi neuvotteluosapuolet on sovittu paikallisen tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Alkuviikosta alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana sairaanhoitopiirin toiminta kyettiin turvaamaan. Yhteistoiminta työnantajan ja ammattijärjestöjen välillä sujui ilman riitaisuuksia. Nyt palataan arkeen ja normaalitilanteeseen.

Kiitos kaikille esimiehille vastuullisesta toiminnasta ja venymisestä kuluneen viikon aikana. Kiitos myös ammattijärjestöjen edustajille työtaistelutilanteen asiallisesta hoitamisesta.

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätietoja neuvottelutuloksesta:
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2018/kunta-alalla-saavutettu-neuvottelutulos sekä ammattijärjestöjen verkkosivuilla
 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos.

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia.

Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.”
 

Timo Tammilehto
Henkilöstöjohtaja

 

* * * *

Maanantai 5.2.2018

Lapin keskussairaala varautuu turvaamaan potilaiden hoidon myös ylityökiellon aikana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super,  sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat ilmoittaneet aloittavansa  ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00.  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi maanantaina 5.2. klo 6. Kunta-alan viranhaltijat, mm. lääkärit ja esimiehet  on rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Lapin sairaanhoitopiirin johto on sopinut päivittäiset tilannearviot toiminnan turvaamiseksi.  Henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi muun muassa suunniteltuja koulutuksia ja poissaoloja on peruttu.

Etusijalla päivystys sekä kiireelliset hoidot ja toimenpiteet
Työvuoroissa oleva henkilökunta kohdennetaan ensisijaisesti päivystykselliseen ja kiireelliseen sairauksien hoitoon ja toimenpiteisiin.  Etusijalla ovat ensihoito, päivystys, tehohoito ja kiireelliset leikkaukset sekä osastohoito.

Kiireettömiä hoitoja ja toimenpiteitä joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan.  
Vastaanottoaikojen mahdollisesta peruuntumisesta tiedotetaan suoraan asiakkaille.  Sovitut ajat ovat voimassa, mikäli tietoa muutoksesta ei tule.
 

Lisätietoja:
 

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998
Jukka Mattila
johtajaylilääkäri
p. 050 572 6277