Tunnustusta Lapin lasten diabeteshoidolle

Julkaistu 11.12.2018 klo 16.57


Lapin keskussairaalan lastentautien poliklinikalla on juhlittu lasten diabeteshoidon merkittäviä saavutuksia.  Kehittämishankkeilla poliklinikka on noussut diabeteshoidossa maamme keskussairaaloiden kärkeen.

Diabeteshoidon kehittämisen johdosta FinDiabKids-koulutuksen järjestäjä tarjosi kunniakirjan ja juhlakahvit diabeteshoitoon osallistuville tiistaina 11.12. Marraskuussa Suomen diabetesliitto myönsi poliklinikan diabetestiimille  Vuoden diabetesteko 2018-tunnustuspalkinnon.
 

diabeteshoidon tulosten juhlintaa


Lapin keskussairaalassa on toteutettu kahden vuoden aikana useita lasten erikoissairaanhoidon ja tulevan perhekeskusjärjestelmän yhteensovitusprojekteja. Tällainen oli myös johtamiskokeilu, jonka tavoitteena oli parantaa lapsipotilaiden pitkäaikaisennustetta parantamalla huippuhoidolla lasten sokeritasapainoa. Tavoitteena oli, että vähintään puolet eli enemmistö keskussairaalan lapsidiabeetikoista saataisiin komplikaatioiden riskirajana pidetyn sokeritasapainorajan turvalliselle puolelle. Kokeilu toteutettiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE-kautena 2017–2018.

Kehittämisprojektin tärkein osuus oli lasten diabetestiimin osallistuminen maailman huippuyksiköiden kokemusten perusteella kehitettyyn suomalaiseen FinDiabKids-hoidonkehitysohjelmaan. Siinä opittavilla menetelmillä ja periaatteilla kaikki sairaalat voivat parantaa hoitotuloksiaan. Lastentautien yksikössä tiivistettiin ennestäänkin jo sujuvaa hoidon aikaista yhteistyötä ja ymmärrystä poliklinikan ja lapsiperheiden välillä, asetettiin poliklinikan ja osaston yhteiset hoitotavoitteet, päivitettiin ohjeistuksia sekä kehitettiin hoitoa tukevia ja kannustavia toimintatapoja.

Koulutuksen aikana lastentautien poliklinikalle asetettu tavoite saavutettiin. Koko diabetestiimi kouluttautui aktiivisesti hoidonkehitysohjelman tuella ja onnistui parantamaan jo ennestäänkin hyviä tuloksia merkittävästi.

Jakson alkaessa riskirajan alapuolella oli vain 28 % potilaista, mutta sen lopulla jo 56 % lapsista. Vastaavasti huonoimmalla ja riskikkäimmällä tasolla olevien lasten osuus väheni 22 %:sta 6 %:iin.  Vaikka muissakin keskussairaaloissa on edistytty, on Lapin keskussairaalan tulokset selkeästi maan keskussairaaloiden kärkeä, useammilla eri mittareilla mitattuna kolmen kärjessä.

Lastentautien ylilääkäri Pekka Valmari kertoo, että tyypin 1 diabetes aiheuttaa pitkän sairastamisen myötä ikäviä lisäsairauksia, jotka lyhentävät terveen eliniän ennustetta. Tämä riski on suuri erityisesti lapsena sairastuneilla.
- Hoitojen kehittymisen myötä viime vuosina on tullut mahdolliseksi vähentää ja parhaimmalla hoidolla todennäköisesti estää osin kokonaankin näiden elinvaurioiden riskiä. Asialla on erittäin suuri merkitys potilaille ja heidän läheisilleen, mutta myös yhteiskunnalle, sillä kehitys lisää terveitä työvuosia ja on tuomassa myös suuria säästöjä erittäin kalliiksi käyvien lisäsairauksien vähentymisen myötä.

Valmarin mukaan lasten diabetes on haastava sairaus, ja sen keskeytymätön hoitotarve kuormittaa perheitä merkittävästi.
- Usein tulee aikoja, jolloin nykyistä helpommin saatavissa oleva vanhemmuuden tuki, perhetyön palvelut, vertaistukiryhmät tai muu vastaava apu olisi kallisarvoista. Se myös suojaisi lisäongelmilta ja vähentäisi myöhempien raskaampien palvelujen tarvetta. Tämä pyritään mahdollistamaan vielä sote-murrosvaiheessa huomioimalla lasten vaikeat pitkäaikaissairaudet omana ryhmänään, kun perhekeskusten palveluja muotoilllaan.

Ylilääkäri Valmari lisää, että onnistunut kokeilu vahvisti, että sote-johtamisessa on sekä mahdollista että kannattavaa hyödyntää myös pitkäjänteistä, koko elinkaaren kattavaa terveyshyötyajattelua.
- Samankaltaisia hyötyjä olisi tutkimustiedon mukaan odotettavissa myös useammissa tavallisissa aikuisten sairauksissa. Pienehköin lisäpanostuksin voitaisiin saada merkittäviä myöhempiä säästöjä ja lisähyvinvointia myös aikuisten diabetestaudeissa, verenpainetaudissa ja varmaan kolesteroliongelmissakin.