Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit luovutettiin Jari Jokelalle ja Satu-Sirpa Koskiselle

Julkaistu 23.3.2017 klo 14.57

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön itsenäisyyspäivänä 2016 myöntämät kunniamerkit luovutettiin sairaanhoitopiirin pitkäaikaisille ja työssään ansioituneille työntekijöille hallituksen kokouksen yhteydessä 22.3.2017

Kunniamerkit saaneet Satu-Sirpa Koskinen ja Jari Jokela 22.3.2017


 Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Sairaanhoitopiirin johtaja, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jari Jokela on toiminut julkisen hallinnon johto- ja esimiestehtävissä Lapissa lähes 30 vuoden ajan. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajana hän on ollut kesäkuusta 2005 lähtien.

Ennen sairaanhoitopiiriin tuloaan Jari Jokela toimi Rovaniemen kaupungin palveluksessa vuosina 1990–2005: kansliapäällikkönä, vs./vt. kaupunginjohtajana, kulttuurilaitosten hallintopäällikkönä ja talousjohtajana. Vuosina 1988–1990 hän toimi Lapin lääninhallituksessa.

Jari Jokelan johdolla sairaanhoitopiirin toimintaa on yhteistyössä Lapin kuntien kanssa määrätietoisesti kehitetty siten, että alueella voidaan parhaalla mahdollisella tavalla edistää asukkaiden terveyttä ja turvata väestölle korkeatasoiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut.

Yhteistyökykyisenä, helposti lähestyttävänä ja muutoksille avoimena johtajana Jokelalla on ollut keskeinen osuus sairaanhoitopiirissä toteutettuihin lukuisiin valtakunnallistakin huomiota saaneisiin kehittämishankkeisiin, joilla on parannettu sairaanhoitopiirin toiminnan tuloksellisuutta, palvelutuotannon vaikuttavuutta, laatua ja henkilöstön hyvinvointia.  Jokela on lisäksi toiminut aktiivisesti luottamustehtävissä muun muassa kulttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan alalla.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Sairaanhoitaja Satu-Sirpa Koskinen on työskennellyt Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa vuodesta 1987 lähtien, ensin sairaanhoitajien sijaisena ja vuodesta 1992 alkaen vakinaisena sisätautien vuodeosastolla ja teho-osastolla.

Sairaanhoitopiirin päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Satu-Sirpa Koskinen on toiminut vuodesta 2010 lähtien. Tehtävässään hän on työyhteisön laajaa luottamusta saavuttaneena edustanut sairaanhoitopiirin työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Koskinen on myös ansioitunut työelämän konfliktilanteiden asiantuntijana. Suoritettuaan Lapin yliopiston työyhteisösovittelijan erityisosaaja-koulutuksen Satu-Sirpa Koskinen on menestyksellisesti sovitellut erilaisia ja useimmiten hankalia työyhteisökonflikteja sekä oman organisaation piirissä että maakunnan muillakin työpaikoilla.

Satu-Sirpa Koskinen on aktiivisesti osallistunut edustamiensa työntekijöiden ammatilliseen edunvalvontaan: TEHY ry:n Lshp:n ammattiosasto 819:n puheenjohtaja vuodesta 2007, TEHY ry:n valtuuston jäsen vuodesta 2010, STTK:n Lapin aluetoimikunnan edustajiston jäsen vuodesta 2010 ja puheenjohtaja vuodesta 2015.