Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit luovutettiin työssään ansioituneille työntekijöille

Julkaistu 23.1.2020 klo 10.00


Yhtymähallituksen kokouksessa 22.1.2020 yhteydessä luovutettiin tasavallan presidentin Sauli Niinistön Itsenäisyyspäivänä 6.12.2019 myöntämät kunniamerkit.

Kunniamerkkien saajat Kari-Pekka Salmikivi ja Lahja Hänninen_verkko
Kunniamerkit luovutettiin huoltopäällikkö Kari-Pekka Salmikivelle ja lähihoitaja Lahja Hänniselle.  Terveydenhoitaja Raija Andersén oli ulkomailla luovutuspäivänä, hänelle kunniamerkki luovutetaan myöhemmin.


Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Terveydenhoitaja Raija Andersén on vuodesta 1979 työskennellyt sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tehtävissä ei ainoastaan Suomessa, vaan myös eri puolilla maailmaa Punaisen Ristin ja muiden kansainvälisten yhteisöjen lähettämänä. Tehtävät ulkomailla ovat liittyneet terveydenhuollon ja sairaalan kenttätyön lisäksi neuvontaan, koulutuksiin ja terveysohjelmien suunnitteluun ja tukemiseen. 

Raija Andersén on työskennellyt Afganistanissa, Keniassa Marafan pakolaisleirillä, Tansaniassa, Albaniassa, Kosovossa, Irakissa, Iranissa, Sri Lankassa ja Pakistanissa, Afganistanissa, Pohjois-Koreassa, Etiopiassa, Nepalissa, Kreikassa ja Bangladeshissa.

Kotimaassa Andersén on ollut SPR:n toiminnassa. Tällä hetkellä Andersén on Muonion osaston ensiapuryhmän kouluttaja.  Lisäksi hän on mukana Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepan ryhmässä Tunturi-Lapin alueella. Muoniossa Andersén on nimetty hyvinvoinnin toimintakertomusta ja suunnitelmaa tekevän työryhmän sekä mielenterveys- ja päihdetyön ryhmän asiantuntijajäseneksi. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon vetämässä psykososiaalisen kriisiavun ryhmässä.

Suomen Leijonan ansioristi

Huoltopäällikkö Kari-Pekka Salmikivi on vuodesta 1991 työskennellyt Lapin sairaanhoitopiirissä automaatio-. viestintä- ja turvajärjestelmien ammattimiehenä ja vuodesta 2016 alkaen teknisten palvelujen huoltopäällikkönä.

Salmikiven vastuulliseen työnkuvaan kuuluvat sähkö-, automaatio- ja telejärjestelmien suunnittelu- ja työnjohto sekä lääkintälaitteiden huoltotehtävistä vastaaminen. Salmikivi tunnetaan työlleen omistautuvana tarkkana ja huolellisena sairaala-automaatiojärjestelmien asiantuntijana.

Salmikiven erityiset ansiot ovat liittyvät vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:ssa Salmikivi on toiminut vuodesta 1997 alkaen kurssinjohtajana ja erilaisissa koulutustehtävissä.  Pohjan Viestikilta ry:n Lappi-ryhmän puheenjohtajana Salmikivi toimi vuosina 2005–2016 ja koulutus- ja tukiyksikössä vuodesta 2007 mm. viestikurssien johtajana ja erilaisissa koulutustehtävissä.  Viestijärjestelmätestiryhmän AVI / puolustusvoimat jäsen Salmikivi on ollut vuodesta 2017. Reserviläisliitto ry:n Lapin reserviläispiirin toimintaan Salmikivi on osallistunut vuodesta 1997.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Lähihoitaja Lahja Hänninen on vuodesta 1987 alkaen työskennellyt Lapin keskussairaalassa, aluksi korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosastolla sekä sittemmin kirurgian vuodeosastolla. Ennen sairaanhoitopiirin palvelukseen tuloaan Hänninen työskenteli ruokalatyöntekijänä Valtion ravitsemuskeskuksen palveluksessa Rovaniemellä ja Sallassa.

Lahja Hänninen tunnetaan monipuolisena ja asioihin laaja-alaisesti perehtyvänä perushoitajana tehtävässä, joka edellyttää muun muassa oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä priorisoida eri potilasryhmien tarpeet. Kannustavalla, positiivisella ja uusille työskentelytavoille avoimella asenteellaan hän toimii esimerkkinä myös nuoremmille työtovereilleen.

Lahja Hännisen erityiset ansiot liittyvät ammattiyhdistystoimintaan.  Hän on toiminut hoitoalan ammattitehtävissä työskenteleviä työntekijöitä edustavan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n pääluottamusmiehenä sairaanhoitopiirissä vuodesta 2010. SuPer ry:n Napapiirin ammattiosasto 111 ry:n opiskelijavastaavana Hänninen on toiminut vuosina 2007–2016 ja STTK ry:n aluetoimikunnan varajäsenenä 2012–2013. Lahja Hänninen on lisäksi toiminut Lapin sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutetun ensimmäisenä varavaltuutettuna 2006–2013.