Taidekilpailu avattu Lapin keskussairaalan laajennusosan pääsisäänkäynnin taideteoksesta

Julkaistu 2.4.2019 klo 14.45
lshp_hallinto_ITU sisäänkäynti Verstas Arkkitehdit_verkko
Havannekuva: Arkkitehdit Verstas


Lapin keskussairaalan laajennushanke järjestää taidekilpailun Lapin keskussairaalan laajennusosan pääsisäänkäynnin taideteoksesta. Yleiseen taidekilpailuun kutsutaan suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia taiteen ammattilaisia. Kilpailuun voi osallistua yksittäinen tekijä tai ryhmä, joka voi olla monialainen. Kilpailuaika on 2.4.–30.8.2019.

Kilpailun tarkoituksena on löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia ehdotuksia pysyväksi taideteokseksi laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteyteen. Taideteoksen toivotaan olevan elämyksellinen, inhimillisyyttä viestivä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva.

Teoksen ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla. Kilpailussa haetaan toteutuskelpoisia ja pysyväisluonteisia teosehdotuksia, joissa on otettu huomioon ympäristöolosuhteiden vaatimukset ja rajoitteet.  Laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteyteen toteutettavalla taideteoksella on merkittävä kaupunkikuvallinen rooli koko keskussairaala-alueen symbolina.

Taidekilpailua on valmisteltu yhdessä Suomen taiteilijaseuran kanssa. Kilpailuohjelma liitteineen on luettavissa Lapin sairaanhoitopiirin internetsivuilla osoitteessa: www.lshp.fi/taidekilpailu.
 

Pohjoisen taiteilijoille erityinen portfoliohaku

Taideteosten hankinnassa käytetään myös portfoliohakuun pohjautuvaa taiteen hankintamallia, joka avataan Pohjois-Suomessa toimiville taiteilijoille. Sen haku käynnistyy syksyllä 2019. Portfoliohaussa kiinnostuneet taiteilijat ilmoittautuvat lähettämällä esittelyn, portfolion tuotannostaan.

Lapin sairaanhoitopiiri haluaa portfoliohaulla kannustaa ja tukea pohjoisen taitelijoita keskussairaalan laajennuksen taidehankinnoissa. Haun tarkoituksena on työllistää 2–5 taiteilijaa/taiteilijaryhmää, riippuen portfoliohaun tuloksista.

Valituksi tulleet taiteilijat toteuttavat luonnossuunnitelmansa vuoden 2019 aikana ja kohteina ovat keskussairaalan vanhan osan ja laajennusosan yhdistävä sisäkatu sekä uuden psykiatrian osaston sisäpihaa ja/tai aula.

Taide lisää hyvinvointia

Taidehankintojen perusajatuksena on toteuttaa keskussairaalan potilaille, asiakkaille ja työntekijöille toimintaympäristöjä, jotka tarjoavat myönteisiä tuntemuksia ja jossa taide ja tila ovat osana hoitomuotoja ja työviihtyvyyttä. Tutkitusti taiteen avulla lisätään myönteistä potilaskokemusta ja edistetään toipumista.

Laajennushankkeen taiteen rahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella rakennuskustannuksista. Sairaanhoitopiirin esimerkillä toivotaan olevan edistävä vaikutus prosenttitaiteen rantautumiselle Pohjois-Suomeen. Kaikkiaan Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 % hankkeen kokonaisbudjetista. 

Keskussairaalan laajennusosan arkkitehtikilpailun voitti nelisen vuotta sitten Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU.  Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi ITU 2022. Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin, tilojen valoisuuteen ja viihtyvyyteen.

Lapin keskussairaalan laajennusosan taidehankintojen osa-aikaisena taidekoordinaattorina toimii kuvanveistäjä, plastisen sommittelun lehtori Tom Engblom Lapin yliopistolta.