Selvitystyö Itä-Lapin sote-palvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille meneillään - Henkilöstöltä ja kuntalaisilta odotetaan osallistumista ja palautetta

Julkaistu 21.3.2018 klo 15.07

 

Itä-Lapin kunnat - Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi - ja Lapin sairaanhoitopiiri ovat yhdessä käynnistäneet selvitystyön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille.

Selvitystyön tavoitteena on luoda yleiskuva siitä, mitä tarkoittaisi jos Lapin sairaanhoitopiiri olisi järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluista Itä-Lapissa. Taustalla on Itä-Lapin kuntien yhteinen näkemys edetä pienin askelin tulevaan soteen.

Selvityksen aikana perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaan, toimintaympäristöön ja seutukunnassa tehtyyn yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Järjestämisvastuun vaikutuksia pyritään kuvaamaan vaikutusten ennakkoarviointia hyödyntäen. Selvitystyön raportti luovutetaan Itä-Lapin kunnille toukokuussa.

Tilaisuudet ja kysely kuntien henkilöstöille

Selvityksen edetessä järjestetään henkilöstölle keskustelutilaisuudet jokaisessa kunnassa. Tilaisuuksissa kerrotaan selvityksen etenemisestä, käydään läpi mitä järjestämisvastuun siirto tarkoittaa ja miten se vaikuttaisi henkilöstöön. Tilaisuudet pidetään Kemijärvellä 26.3., Savukoskella ja Pelkoseniemellä 4.4. ja Sallassa 5.4.

Osallisuuden tukemiseksi henkilöstölle on avattu selvityksen ajaksi kysely. Kyselyn kautta henkilöstö voi kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään selvityksen laadinnan tueksi. Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta huhtikuun loppuun saakka.

Linkki kuntien henkilöstölle: https://www.webropolsurveys.com/S/D9D36056E275590C.par
 

Kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille arviointikysely muutoksen vaikutuksia

Kuntalaisilla sekä alueella toimivilla yhteistyötahoilla on mahdollisuus kommentoida omalta kannaltaan järjestämisvastuun siirron mahdollisia vaikutuksia. Palautetta voi antaa vastaamalla kyselyyn tai ottamalla yhteyttä selvityshenkilöihin. Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun saakka.

Linkki kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille: https://www.webropolsurveys.com/S/67CFC5E4C801C81D.par


Lisätiedot:

Johtaja Jari Jokela, p.  040 532 3998
Ylihammaslääkäri Timo Alaräisänen, Itä-Lappi, p. 040 720 4508
Suunnittelija Rea Karanta, Lshp, p. 040 538 1812
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Nina Peronius, Poske, p. 040 574 2773
Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, Poske p. 040 570 2844
Kehittämispäällikkö Asta Niskala, Poske p. 040 595 2388