Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksessa 24.5.2017

Julkaistu 29.5.2017 klo 10.03

Sairaanhoitopiirin valtuusto äänesti hallintosäännöstä

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan selvin numeroin hallituksen esityksen muutoksiksi kuntayhtymän uuteen 1.6.2017 voimaan tulevaan hallintosääntöön.

Valtuutettu Sakari Silén (sd, Muonio) esitti valtuutettujen Esko-Juhani Tennilän (vas, Rovaniemi) ja Reino Rissanen (sd, Rovaniemi) kannattamana, että hallintosääntöön kirjataan hallintoylihoitajan tehtäväksi johtaa, kehittää ja valvoa hoitotyötä sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.

Valtuusto hyväksyi kuitenkin hallituksen esityksen äänin 89,00-17,40. Silénin, Tennilän ja Rissasen lisäksi vastaesitystä kannatti äänestyksessä varavaltuutettu Eeva Harmanen (kok, Inari). Muut 28 kokoukseen osallistunutta valtuutettua olivat hallituksen esityksen kannalla. Yhtymävaltuustossa valtuutettujen äänimäärä vaihtelee kunnan asukasluvun mukaan yhdestä 6,20 ääneen.

Nyt hyväksytyssä uudessa hallintosäännössä hallintoylihoitajan tehtävänä on kehittää ja valvoa hoitotyötä. Tehtävä on käytännössä samansisältöinen kuin vielä toukokuun loppuun voimassa olevassa nykyisessä hallintosäännössä, jossa hallintoylihoitajalle kuuluu hoitotyön yleinen suunnittelu ja valvonta.

Yhtymähallitus täydensi valtuustolle tekemäänsä hallintosäännön muutosesitystä keskiviikkoaamuna pitämässään kokouksissa muutamilla lisäyksillä.
– Näiden lisäysten tarkoituksena on mahdollistaa päätösvallan delegointia mm. ylihoitajille ja osastonhoitajille, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

Seuraavaksi on sairaanhoitopiirin johtajan mukaan tarkoitus valmistella moniammatillisella asiantuntemuksella ja yhteistoiminnallisesti tulosalueiden johtajien ja ylihoitajien sekä ylilääkäreiden ja osastonhoitajien tehtävät ja vastuut uudessa organisaatiossa.
– Uskon, että osittain väärinymmärryksistäkin johtuva hallintosääntökiista laantuu aikanaan, kunhan päästään rauhassa keskustelemaan arkisista käytännön asioista, Jokela sanoo.


LKS:n laajennuksen suunnittelua jatketaan

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti, että Lapin keskussairaalan laajennuksen suunnittelua jatketaan. Investoinnin laajuutta ja kustannustasoa arvioidaan kuitenkin vielä uudelleen, mikäli erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksista aiheutuu olennaisia muutoksia valtuuston hyväksymään hankesuunnitelmaan. Valtuuston päätöksellä ei vielä sitouduta investoinnin toteuttamiseen, vaan toimivaltainen päätöksentekijä tekee mahdollisen investointipäätöksen erikseen.

Suunniteltava laajennus sisältää lähinnä laajan päivystyksen sairaalan toimintojen turvaamiseksi välttämättömiä tiloja, joiden tarpeeseen mahdollinen erikoissairaanhoidon työnjaon muutos Lapin maakunnan sisällä ei merkittävästi vaikuta.

Hankesuunnitelmaa on priorisoitu nostamalla kärkeen jo aikaisemmin kiireellisimmäksi todetun sairaala-apteekin lisäksi laajan päivystyksen sairaalalle välttämättömät ns. kuuman sairaalan toiminnat. Näitä ovat mm. päivystyksen tilat sekä leikkaussalien uusiminen. Tilajärjestelyjen ja sairaalan toimintojen kannalta muutostöitä vaativat myös tehohoidon ja sydänpajan tilat. Ns. kuuman sairaalan tilojen yhteyteen on teknisesti järkevää toteuttaa pysäköintitalo ja mahdollinen vuokrattava pesulatila.

Ns. kuuman sairaalan osuudeksi muodostuu yli 50 M€, jota pienempi investointi ei ole riittävä. Kuumaan sairaalaan liittyvän pysäköintitalon kustannuksiksi muodostuu vähintään n. 15,5 M€ ja psykiatrian tilojen vähintään n. 8,5 M€. Toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan lisärakentamisesta aiheutuvaa kustannusten kasvua. Tätä koskevat perustellut euromääräiset tavoitteet laskelmineen esitetään


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998