Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 22.1.2020

Julkaistu 22.1.2020 klo 16.49


Maksu perumattomasta ajanvarauksesta käyttöön myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon poliklinikoilla otetaan käyttöön maaliskuusta 2020 alkaen asiakasmaksu käyttämättä ja peruuttamatta jääneistä asiakkaan varaamista vastaanottoajoista. Jos potilas/asiakas ei peruuta varaamaansa aikaa, hän joutuu maksamaan perumattoman ajanvarauksen maksun, joka on 50,80 euroa.

Peruuttamattomia ja käyttämättömiä ajanvarauksia syntyy kuukausittain
400–500. Etukäteen peruuttamatta jääneitä käyttämättömiä aikoja ei ole mahdollista tarjota toiselle asiakkaalle, jolloin työntekijäresurssejakaan ei päästä hyödyntämään tehokkaasti. Sairaanhoitopiirissä mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidossa ei ole aiemmin peritty perumattoman ja käyttämättömän ajanvarauksen maksua. Muissa Lapin keskussairaalan
palveluissa maksu on ollut jo käytössä.

Lapin keskussairaalan laajennuksen ajankohtaiset
Hallitus päätti, että keskussairaalan laajennushankkeessa siirrytään kuuman sairaalan osalta allianssin toteutusvaiheeseen hyväksymällä kuuman sairaalan allianssin tavoitekustannukseksi 95 259 223 euroa. Kuuman sairaalan uudisosaa päästään aloittamaan aikataulun mukaisesti huhti-toukokuussa 2020. Psykiatrisen sairaalan osalta jatketaan tammikuussa 2019 alkanutta allianssin kehitysvaihetta vielä syyskuun 2020 loppuun asti.

Kehitysvaiheen aikana kuuman sairaalan osuus kustannuksista on noussut. Vastaavasti psykiatrisen sairaalan osuuteen on löydetty tehokkaampi ja toimivampi suunnitteluratkaisu, joten hankkeen kokonaiskustannusarvio on edelleen valtuuston vahvistaman kustannusraamin mukainen 138 M€

Hallitus hyväksyi laajennushankkeen kustannusarvion myös muilta kuin allianssin tavoitekustannuksen osalta seuraavasti: psykiatria 16,5 M€, tilaajan hankinnat 14,7 M€ ja pysäköintitalo 11,5 M€ kustannusarvio.

Hankkeen kokonaisaikataulua on päivitetty siten, että psykiatrian rakentamista aikaistetaan noin 8 kuukaudella. Aikaistaminen mahdollistaa psykiatrian uudisrakennuksen käyttöönoton tammi-helmikuussa 2023. Aikaistaminen säästää kustannuksia työmaan ja projektiorganisaation ylläpitokustannuksia huomattavasti.

Medisiinisiä vuodeosastoja yhdistetään 1.2. alkaen     
Hallitus päätti, että medisiinisen hoidon tulosalueen sairaansijamäärää vähennetään helmikuun 2020 alkaen 99:stä 80:een siten, että keuhkosairauksien osasto 3B lakkautetaan.  Potilaiden hoito toteutetaan tulosalueen ja sairaalan muilla osastoilla.  Muutoksen yhteydessä osastohenkilökunnan osaamiseen panostetaan koulutuksella ja perehdyttämisellä.

Potilaiden hoitokäytänteet ovat vuosien myötä muuttuneet yhä avohoitopainotteisemmaksi, mikä vähentää vuodeosastoilla toteutettavan hoidon tarvetta. Samalla voidaan toimintaa sopeuttaa hankaloituvan erikoislääkärivajeen mukaiseksi.

Hallitus päättää muutoksen vaikutuksista henkilöstömäärään ja talouteen sopeuttamisohjelman yhteydessä helmikuun kokouksessaan.


Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998