Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 23.10.2019

Julkaistu 24.10.2019 klo 15.00

Ensi vuoden taloudessa sopeuttamisohjelma

Talousarvion koonti vuodelle 2020 on ollut erittäin haastavaa talousarviossa olevien sopeuttamistarpeiden vuoksi. Talousarvion tulostavoitteena kuntayhtymä suunnittelee 0,5 milj. euron alijäämää talousarviovuodelle 2020. Kuntayhtymällä on taseessa 7,8 milj. euroa aiempien tilikausien ylijäämää.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan pääkohdat.
­- tulot ovat 217,6 milj. €
- ­ bruttokäyttötalouskulut ovat 208,7 milj. €
-­ toimintakate on 8,99 milj.€
-  vuosikate on 8,6 milj. €
-­ tulos on -0,7 milj. €
-­ yli-/alijäämä on -0,50 milj. €

Erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa olivat 167,1 milj. euroa. Hallituksen esityksessä valtuustolle talousarvioksi vuodelle 2020 ovat erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut myös 167,1 milj. euroa. Toiminnassa on kuitenkin vielä 4,4 milj. euron sopeuttamistarve, jotta asetettu määräraha ja suunniteltu toiminta ovat yhteneväiset. Talousarvion laadintavaiheessa sopeuttaminen on viety teknisinä talousarviokirjauksina talousarvion määrärahoihin.

Sopeuttamistoimenpiteet suunnitellaan ja kirjataan sopeuttamisohjelmaksi. Sopeuttamisohjelmaan kirjataan ne toimenpiteet, joilla saadaan toteutettua toiminnan muutokset siten, että bruttotoimintakulut 167,1 milj. euroa vastaa erikoissairaanhoidon toiminnan toteutukseen vaadittavaa määrärahaa.

Sopeuttamisohjelman käsittelee ja hyväksyy hallitus helmikuun loppuun mennessä, jotta sopeuttamisohjelman toteutukselle jää riittävästi aikaa vuoden 2020 aikana. Sopeuttamisesta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle.

Jäsenkunnat antamissaan lausunnoissaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitteluun ja ensi vuoden talousarvioon peräänkuuluttavat muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemistä, yhteistyön ja erikoisosaamisen tiivistämistä ja etävastaanottojen kehittämistä.

Sairaansijavähennyksiä suunnitellaan medisiinisessä hoidossa – jatkossa kolme vuodeosastoa

Hallitus ohjeisti vuoden 2020 talousarviovalmistelua siten, että sairaansijoja vähennetään medisiinisen hoidon vuodeosastoilla ja keuhkosairauksien osasto 3B lakkautetaan vuoden 2020 alusta lukien. Asia käsitellään yhteistyöryhmässä ennen päätöksentekoa. Mikäli suunniteltu muutos toteutuu, medisiininen vuodeosastotoiminta keskitetään kolmelle osastolle 3A, 5A ja 5B neljän sijaan. Sairaansijojen määrä vähenee tällöin medisiinisessä hoidossa nykyisestä 99:stä 80:een.

Potilaiden hoitokäytänteet ovat vuosien myötä muuttuneet yhä avohoitopainotteisemmaksi, mikä vähentää vuodeosastolla tapahtuvan hoidon tarvetta. Samaan aikaan yhteistyötä ja työnjakoa terveyskeskusten kanssa on parannettu niin, että muun muassa rovaniemeläisten jatkohoitoon pääsy toteutuu aiempaa sujuvammin. Näistä syistä potilaat kyetään hoitamaan vähemmillä sairaansijoilla. Yhteistyöhön ja työnjakoon terveyskeskusten kanssa sekä kunnanrajat ylittävään yhteistyöhön terveyskeskusten kesken panostetaan jatkossakin etenkin epidemiakaudella.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998