Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 21.8.2019

Julkaistu 22.8.2019 klo 7.00


Talousraportointia ja taloussuunnittelua
Yhtymähallitus käsitteli alkuvuoden toiminta- ja talousraportin ajalta 1.1.– 30.6.:
Toiminnan tarkastelussa  avohoitopainotteisuus käy hyvin ilmi toiminnan suoritteissa, jotka ovat toteutuneet selvästi yli tasaisen toteuman. Kesäkuun lopun tilanteessa tasainen toteuma on 50 %. Hoitopäivät sen sijaan jäävät alle tasaisen toteuman johtuen mm. sairaansijojen vähentämisestä. Hoitojaksojen toteuma on merkittävän korkea, lähes 62 %. Hoitopäivien ja -jaksojen toetumat kuvaavat sitä, että potilaat ovat sairaalassa yhä lyhempiä aikoja, mutta potilaiden vaihtuvuus on suuri.

Puolivuotiskatsauksessa sairaanhoitopiirin talous on tasapainossa. Sairaanhoitopiirin tulos on 0,7 milj. € ja ylijäämä 0,8 milj. €.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022 ja talousarvio 2020:  
Hallitus sai tilannekatsauksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta. Hallitus linjasi tarvittavilta osin jatkovalmistelua. Hallitus kehottaa, että toukokuussa antamaansa talousarvon laadintaohjetta noudatetaan suunnitelmaa ja arviota laadittaessa.  Kunnilta pyydetyt lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 tulee jättää 2.9. mennessä.

Sairaanhoitopiirin sitoutuu Virtuaalikirjaston perustamiseen
Yhtymähallitus päätti perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden ei-yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa, hyväksyi perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelman. Virtuaalikirjasto-hankkeen positiivisten tulosten perusteella on alettu valmistelemaan pysyvämpää ja vakiintuneempaa toimintaa Virtuaalikirjaston ympärille.  Perustettavan yhtiön toimialana on tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja parantaa niiden saatavuutta verkossa.

Lapin sairaanhoitopiiri merkitsee yhtiön osakkeita 160 euron arvosta. Virtuaalikirjasto Oy:n toimintakulut tulevat koostumaan aineistokuluista (noin 80 prosenttia) ja palvelun toimintakuluista (noin 20 prosenttia). Lapin sairaanhoitopiiriin osalta tämä tarkoittaa alustavan budjetin mukaan yhteensä noin 87 000 euron maksuosuutta Virtuaalikirjaston kokonaiskustannuksista. 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998