Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 20.3.2019

Julkaistu 20.3.2019 klo 15.09

 

Vuoden 2018 tilinpäätös ylijäämäinen

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus hyväksyi yhtymävaltuustolle esitettäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.  Vuoden 2018 tilinpäätös on noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen.

Vuonna 2018 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 213,1 milj. euroa. Tulojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 9,7 %. Toimintakulut olivat 204 milj. euroa ja kasvu omassa tuotannossa edelliseen vuoteen verrattuna 10,0 %.

Vuodet 2017 ja 2018 eivät ole suoraan verrannollisia, koska vuonna 2017 tapahtui toiminnallisia muutoksia. Tällaisia olivat mm. ict-palvelujen ulkoistus ja Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi.

Vuonna 2018 investointeja toteutettiin 13,2 milj. eurolla. Vuonna 2012 otettujen 12 milj. euron lainojen lyhennyksiä on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vuoden lopussa lainaa oli 27,26 €/asukas.

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi kuntayhtymän taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä-/alijäämätilille.  Nyt tehtävän ylijäämäkirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää 7,8 milj. euroa.

Vuoden 2018 lopussa tehtiin keskussairaalan laajennuksesta investointipäätös ja sosiaali- ja terveysministeriön myönsi hankkeelle poikkeusluvan.  Synnytysten määrä oli historiallisen alhainen vuonna 2018, mikä johti alkuvuodesta 2019 poikkeuslupahakemukseen synnytystoiminnan jatkamiseksi.

Vuonna 2018 toiminnallisista muutoksista merkittävimpiä olivat Rovaniemen kaupungin röntgentoiminnan yhdistäminen sairaanhoitopiirin kuvantamisen yksikköön, yleislääkäriyöpäivystyksen käynnistyminen keskussairaalan yhteispäivystyksessä sekä palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn siirtäminen Kunnan Taitoa Oy:lle.

Lapin keskussairaalan laajennusosan taidehankinnat

Yhtymähallitus päätti myös keskussairaalan laajennuksen taidehankintojen kohteista.  Laajennusosien taidehankintojen rahoitus toteutetaan prosenttiperiaatteen mukaisesti.  Laajennushankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 % hankkeen kokonaisbudjetista. Tämä on yleinen osuus suurissa rakennushankkeissa.  30 vuodelle jaksotettuna taidehankintojen vuosikustannukseksi muodostuu noin 25 000 euroa.

Keskussairaalan laajennusosan uuden sisäänkäynnin taideteoksen hankintaan kohdennetaan noin 50 % määrärahasta. Vanhan sairaalan ja laajennusosan yhdistävän sisäkadun taidehankintoihin varataan noin 25 % määrärahasta. Sama osuus käytetään myös psykiatrian osaston sisäpihan ja/tai aulan taidehankintaan.

Tutkitusti taiteen on todettu edistävän hoitolaitoksissa työntekijöiden hyvinvointia ja potilaiden toipumista. Keskussairaalan laajennuksen taidehankinnoissa käynnistetään yleinen taidekilpailu laajennuksen pääsisäänkäynnin taideteoksesta ja pohjoissuomalaisille taiteilijoille suunnattu ns. portfoliohaku, jossa valitaan taiteilijoita muiden taidekohteiden toteuttajiksi. Taidehankinnat on merkittävä mahdollisuus pohjoisen taiteilijoille. Samalla hanke esimerkillään haluaa kannustaa alueen muita rakennuttajia ja kuntia sitoutumaan taidehankintojen prosenttiperiaatteeseen.

Sairaanhoitopiiri on jättänyt Taiteen edistämiskeskukselle (Taike) 75 000 euron valtionavustushakemuksen kattamaan osan prosenttiperiaatteen kuluja. Taidehankintoja ja Lapin keskussairaalan olemassa olevan taidekokoelman hyödyntämistä koordinoimaan on palkattu osa-aikainen taidekuraattori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998