Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 29.11.2018

Julkaistu 29.11.2018 klo 17.02


OYS-erityisvastuualueen osuuskunnan valmistelu

Hallitus hyväksyi Oys-erityisvastuualueen osuuskunnan jatkovalmistelun. Osuuskunnan perustamisella pyritään turvaamaan päivystävien sairaaloiden toiminnot.  Osuuskuntaa valmistellaan in-house -periaatteella siten, että se toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii omistaville hankintayksiköille palveluita tai tavaroita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta.

Sairaanhoitopiirien hallitukset tekevät vuoden 2018 loppuun mennessä esitykset valtuustoillensa osuuskunnan perustamisesta Edellyttäen kuitenkin on, että päätöksenteon pohjaksi on käytössä riittävä selvitys mm. osuuskunnan ja sen mahdollisen konsernin liiketoimintasuunnitelmasta. Osuuskunnan toiminnan valmistelu aloitetaan osaamisen jakamisen ja sovitun työnjaon toiminnoilla. Osuuskunnan perustaminen tulee erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustojen päätettäväksi ensi keväänä.

Yhteistyöselvitys laboratoriotoiminnan järjestämisestä

Hallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi osaltaan, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johdolla käynnistetään OYS-erityisvastuualueella selvitys laboratorioyhtiöiden yhdistämisestä. Tarkoituksena on selvittää miten sairaanhoitopiirien eri tavoin organisoidut in-house -laboratoriotoiminnat yhdistetään tarkoituksenmukaisella tavalla yhden osakeyhtiömuotoisen organisaation toiminnaksi.  Perustettavan työryhmän tehtävänä on organisoida selvityshanke, suunnitella yhdistymisen toteutusmalli, konkretisoida yhdistymisellä saavutettavat synenergia- ja tuottavuushyödyt sekä tunnistaa ja arvioida järjestelyyn liittyvät riskit. Hankkeen seuranryhmässä on Lapin sairaanhoitopiirin edustus.

Lapin maakunnan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

Lausunnossaan Lapin maakunta- ja sote-valmistelulle yhtymähallitus päätti, että Lapin sairaanhoitopiiri ei pidä perusteltuna sitoutua osallistumaan Keski-Suomen hankintakonsortion asiakirja- ja potilastietojärjestelmän hankintakilpailutukseen.  Sairaanhoitopiirin mukaan ajankohta sitoutumiseen on ennenaikaista, koska tässä vaiheessa ei voida tietää keiden käyttöön ja keiden kustantamana järjestelmähankinta tulisi tehdä. Mikäli kilpailutukseen kuitenkin sitoutuu määräenemmistö sairaanhoitopiirin jäsenkunnista, sairaanhoitopiiri on osaltaan valmis kilpailutukseen osallistumaan ja ja toimimaan hankintayksikkönä omasta ja jäsenkuntiensa puolesta. Sairaanhoitopiiri on mukana useimpien Suomen sairaanhoitopiirin yhteisesti omistaman UNA Oy:n asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyössä.

Osastonhoitajien virkoja sairaanhoitajan toimiksi

Hallitus päätti muuttaa kirurgian, silmäsairauksien sekä korva- nenä- ja kurkkusairauksien poliklinikoiden osastonhoitajien virat sairaanhoitajan toimiksi 1.1.2019 alkaen. Muutos liittyy Sairaala sote-kuntoon -malliin, jossa tavoitteena on päätoiminen osastonhoitajuus hallinnollisesti yhdistetyissä ja isommissa yksiköissä. Operatiivisen hoidon tulosalueen kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien, suusairauksien, syöpätautien ja silmäsairauksien poliklinikoiden osastonhoitajuus yhdistyy yhdelle osastonhoitajalle, jolloin sairaanhoitajat saadaan resurssien lisäämiseksi poliklinikoille.

Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi

Sairaanhoitopiiri on ostanut tulkkaus- ja käännöspalveluita Monetra Oulu Oy:n Tulkkipalveluilta. Kuluvan vuoden ostojen määrä on tammi-lokakuussa ollut noin 27 000 euroa. Monetra Oulu Oy on linjannut myyvänsä jatkossa palveluja vain omistaja-asiakkailleen ja tarjonnut sairaanhoitopiirille mahdollisuutta hankkia yhtiön osake hintaan 500 euroa. Hallitus päätti ostaa osakkeet.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998