Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 23.5.2018

Julkaistu 24.5.2018 klo 15.09


Rovaniemen kaupungin röntgentoiminta yhdistyy sairaanhoitopiirin kuvantamisen yksikköön
Hallitus hyväksyi Rovaniemen kaupungin röntgentoiminnan liikkeenluovutussopimuksen sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle 1.6.2018 alkaen. Yhdistymisen tavoitteena on palvelujen sujuvuus, laadun ja osaamisen varmistaminen. Lisäksi tavoitellaan laitteiden ja tilojen tehokasta käyttöä.  Sekä Lapin keskussairaala että Rovaniemen terveyskeskus on henkilökunta- ja laiteresurssien riittämättömyydestä johtuen hankkinut tähän asti radiologisia tutkimuksia yrityksiltä.

Kuvantamistoimintojen yhdistäminen toteutetaan liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti. Huhtikuun kokouksessaan hallitus päätti perustaa yhden osastonylilääkärin viran sekä neljä röntgenhoitajan tointa liittyen yhdistymiseen.  Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupunki ovat vuodesta 2015 alkaen yhdessä suunnitelleet kuvantamisen alueellista yhdistämistä.

Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palvelut

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palvelujen siirtoselvitykset. Selvitysten tavoitteina oli luoda yleiskuva palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille vuoden 2019 alussa.

Molemmissa selvityksissä merkitykselliseksi nousi kysymys siitä, onko järjestämisvastuun siirto ennen maakunta- ja soteuudistuksen voimaatuloa merkityksellinen ja saavuttavatko kunnat merkittävää hyötyä palveluiden siirrosta ensin Lapin sairaanhoitopiirille.

Selvityksissä todetaan, että mikäli maakunta- ja soteuudistus etenee valtioneuvoston suunnittelemassa aikataulussa, järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille vuoden 2019 alussa ei ole tarkoituksenmukaista siirtymäkauden lyhyyden vuoksi. Sote-uudistuksen eteneminen edellyttää toimintojen siirtämisen valmistelua vuosien 2018- 2019 ajan maakuntaan siirtymiseksi. Mikäli maakuntauudistus puolestaan lykkääntyy myöhemmäksi pitkien siirtymäaikojen vuoksi tai jää kokonaan toteutumatta, Lapin sairaanhoitopiiri käy omistajakuntien kanssa strategiakeskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.

Hammaslääketieteellisen päivystyksen käynnistäminen yhteispäivystyksessä
Hallitus hyväksyi hammaslääketieteellisen päivystyksen toiminnan laajentamisen päivystysasetuksen velvoitteen mukaiseksi 1.5.2018 alkaen.

Päivystyksellistä hammaslääketieteellistä hoitoa varten Lapin keskussairaala vastaa virka-aikaan erikoishammaslääkäreillään suun alueen vammojen ja vakavien infektioiden hoidon tarvearviosta. Nyt päivystyksellistä toimintaa laajennetaan päivystysasetuksen mukaisesti virka-ajan ulkopuolelle arkisin sekä viikonloppuina ja arkipyhinä niin, että yöaikaa lukuun ottamatta (kello 21 asti) hammaslääketieteellinen päivystys toteutetaan sairaanhoitopiirin hammaslääkäreiden ja suupoliklinikan hoitajien kanssa sovitusti hälytystyönä.

Henkilöstöpalvelujen palkka- ja matkapalvelut Kunnan Taitoalle
Hallitus hyväksyi tarkennetut sopimukset koskien palkanlaskenta- ja matkahallinnon palveluiden siirtoa Kunnan Taitoalle kesäkuun alusta lukien. Kuusi sairaanhoitopiirin työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä Kunnan Taitoa Oy:n palvelukseen. Siirtymisen taustalla on sairaanhoitopiirin palkka- ja henkilöstöhallinnon resurssit, jotka ovat laajentuneen toiminnan seurauksena osoittautuneet riittämättömiksi. Siirrolla ennakoidaan myös tulevaa maakunta- ja soteuudistusta.  Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin toimielin on valinnut Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Kunnan Taitoa Oy:n.

Vilkan muutostyöt psykiatrian käyttöön
Hallitus hyväksyi Vilkka-kiinteistön (Porokatu 32) uuden osan muutostöiden hankintapäätökset, joiden yhteenlaskettu arvo on yli miljoonaa euroa. Vilkan ns. uuteen osaan on suunniteltu siirtää lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot sekä psykiatrian akuuttitiimi. Siirto vaatii muutostöitä ja mahdollistaa Lähteentiellä olevista nykyisistä nuorisopsykiatrian tiloista luopumisen. Samalla saneerataan Vilkan pysäköintialue mm. purkamalla pysäköintikatokset, jolloin saadaan lisää pysäköintipaikkoja.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998