Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 28.3.2018

Julkaistu 29.3.2018 klo 10.00


Vuoden 2017 tilinpäätös ylijäämäinen

Yhtymähallitus hyväksyi yhtymävaltuustolle esitettäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017. Vuoden 2017 tilinpäätös on 750 000 euroa ylijäämäinen.

Vuonna 2017 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 194,3 milj. euroa. Tulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 0,3 %. Toimintakulut olivat 185,5 milj. euroa ja kulujen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,3 %. Vuonna 2012 otettujen 12 milj. euron lainojen lyhennyksiä on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vuoden lopussa lainaa oli 33,98 €/asukas.

Talousarvion toteutuminen sisältää yhtymähallituksen tammikuussa tehdyn päätöksen, jossa yhtymävaltuustolle esitetään jäsenkuntalaskutuksen oikaisua 4,7 milj. euron palautuksena maksettavaksi jäsenkunnille.

Vuonna 2017 toiminnallisista muutoksista merkittävimpiä olivat Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi, ict-palveluiden siirtyminen LapIt Oy:n tuottamaksi ja Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi.

Henkilöstöpalvelujen siirtyminen Kunnan Taitoa Oy:lle aikaistumassa

Yhtymähallitus päätti hyväksyä selvityksen tekemisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirtämisestä Kunnan Taitoa Oy:lle. Alustavasti on käyty keskusteluja talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtämisestä Taitoa Oy:n tuottamaksi jo ennen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa vuonna 2020.

Sairaanhoitopiirin palkka- ja henkilöstöhallinnon resurssit ovat osoittautuneet riittämättömiksi laajentuneen toiminnan seurauksena. Resurssitilanne on erityisen vaikea palkanlaskennassa ja matkahallinnossa.

Selvityksen avulla sairaanhoitopiiri haluaa yhdessä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa kartoittaa henkilöstöhallinnon toimintaprosesseja ja -menettelyä, työntekijöiden tehtävänkuvauksia ja toimenpiteitä, joilla palvelujen siirto toteutettaisiin mahdollisimman joustavasti.

Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin toimielin on valinnut Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Kunnan Taitoa Oy:n.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998