Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 24.1.2018

Julkaistu 24.1.2018 klo 17.35


Jäsenkuntalaskutusta 2017 oikaistaan 4,7 milj. euroa palautuksena jäsenkunnille
Hallitus hyväksyi, että jäsenkuntalaskutusta 2017 oikaistaan 4,7 milj. euroa palautuksena jäsenkunnille. Tilinpäätös vuodelta 2017 on valmisteluvaiheessa, mutta ennakoitavissa on, että tilinpäätös on muodostumassa yli 5 milj. € ylijäämäiseksi. Talousarviovuoden 2017 edetessä on kuntayhtymän talous ollut koko ajan tasapainossa ja toteutunut jonkin verran suunniteltua paremmin. Osavuosikatsauksissa on ylijäämä ollut noin 3–5 milj. euroa. Ylijäämän kertymä aiheutuu ainoastaan omasta toiminnasta.

Lopullinen toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään hallituksessa maaliskuun kokouksessa ja valtuustossa kesäkuun kokouksessa. Jäsenkunnille palautus maksetaan oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa laskutuksen oikaisuna. Tilanne tarkastellaan tammi-joulukuun 2017 välisen ajan laskutuksen perusteella. Palautus maksetaan viimeistään 30.6.2018.

Hallintoylihoitajaksi Maarit Palomaa
Yhtymähallitus valitsi hallintoylihoitajan virkaan terveystieteiden maisteri Maarit Palomaan Ruotsin Övertorneålta. Hän on toiminut mm. terveyskeskuksen johtajana Kiirunassa.

Hallintoylihoitajan virkaa on hoidettu syksystä 2015 lähtien väliaikaisin viranhoitojärjestelyin.

Nuorten ja nuorten aikuisten päihdehoito ja -kuntoutus
Rovalan Setlementin, Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluiden edustajat ovat valmistelleet esityksen nuorten ja nuorten aikuisten päihdehoidon ja kuntoutuksen, huumeiden käyttäjien terveysneuvonnan ja alueellisen ennaltaehkäisytyön tulevasta työnjaosta ja vastuista. Hallitus merkitsi tiedoksi työryhmän esityksen nuorten ja nuorten aikuisten päihdehoidon ja -kuntoutuksen palvelujen siirtymisestä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.1.2019 alkaen.

Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki ostaa nuorten ja nuorten aikuisten päihdehoitoa ja kuntoutusta sekä huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvontaa Rovalan Setlementiltä (Romppu ja Pomppu) 150 000 €/vuodessa sekä toimittaa tarvittavat vaihdettavat pistovälineet.

Kun Rovaniemen kaupungin muut mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät Lshp:n tuotettavaksi helmikuussa 2017, jäi nuorten ja nuorten aikuisten päihdehoito ja kuntoutus Rompun tuottamaksi, koska palvelun tuottaminen on ollut kytkettynä ennaltaehkäisytyöhön ja ulkopuoliseen rahoitukseen.  Rovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ovat tehneet omat periaatepäätöksensä palveluiden siirtymisestä..

Potilaiden hoito entistä turvallisempaa - aktiivinen kehittäminen tuottaa tulosta
Potilasvakuutuskeskus teki Lapin sairaanhoitopiirin alueen julkisia organisaatioita koskevia ratkaisuja vuonna 2017 yhteensä 152, joista 41 (27 %) johti korvaukseen. Vuonna 2016 korvaukseen johti 71 tapausta. Lapin keskussairaalassa korvaukseen johtaneita vahinkoja vuonna 2017 oli 23, edellisenä vuonna niitä oli 45. Terveyskeskuksissa korvaukseen johtaneita vahinkoja vuonna 2017 oli 18, edellisenä vuonna niitä oli 25.

Eniten korvattavia vahinkoja tapahtui kirurgian erikoisaloilla (11 kpl), yleislääketieteessä (9 kpl), hammas- ja suusairauksien erikoisalalla (9 kpl) sekä naistentaudeilla ja synnytyksissä (6 kpl).

Potilasvahinkoja pyritään vähentämään useilla eri keinoilla. Työ perustuu sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunitelmaan. Sairaanhoitopiirissä on kaksi potilasturvallisuuskoordinaattoria, jotka kehittävät potilasturvallisuusmenetelmiä ja tukevat henkilöstöä potilasvahinkojen ja haittatapahtumien vähentämisessä.

Liite: Potilasvahinkotilasto


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998