Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 18.12.2019

Julkaistu 19.12.2019 klo 8.47

 

Asiakasmaksut vuonna 2020

Hallitus hyväksyi kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut 1.1.2020 lukien. Asiakasmaksut nousevat Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisiin enimmäismääriin. Muita kuin lain ja asetuksen mukaisia maksuja on nostettu vastaavasti.

Vuonna 2020 sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on 41,20 €, päiväkirurgian maksu 135,10 €, neuvonta- tai ohjauskäynti ilman lääkärin vastaanottoa 20,70 €, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 48,90 €. Ensihoidon omavastuussa säilyy 25 euroisena, samoin kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä pysyy 683 euroisena.

Kuluvana vuonna 2019 sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa ja Muonion ja Enontekiö perusterveydenhuollon kanssa yhteiset asiakasmaksut eivät ole olleet asetuksen mahdollistamia enimmäismääriä muuta kuin perumattoman ajanvarauksen osalta. Se on edelleen 50,80 euroa. Vain perusterveydenhuoltoa koskevat asiakasmaksut ovat olleet asetuksen mukaisia enimmäismääriä.

Hoitotyön toimintaohjelma vuosille 2020–2023

Hallitus merkitsi tiedoksi hoitotyön toimintaohjelman ”Asiakkaan/ Potilaan parhaaksi; näyttöön perustuvan hoitotyön toimintaohjelma vuosille 2020- 2023”.

Hoitotyön toiminta-ohjelman tavoitteena on näyttöön perustuvien, asiakaslähtöisten hoitotyön ydintoimintojen käyttäminen ja kehittäminen.  Sitä tuottaa hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut hoitohenkilöstö asiakkaalle/ potilaalle osallistavan ja inhimillisen hoitotyön johtamisen tukemana.

Toimintaohjelmassa korostuu asiakaskokemus, asiakkaan aktiivinen osallistuminen omaan hoitoonsa, palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintaohjelma sisältää konkreettiset tavoitteet toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavat mittarit toimintaohjelman eri osa-alueille.

 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998