Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 24.8.2016

Julkaistu 25.8.2016 klo 10.00Psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimitilat
Yhtymähallitus päätti jatkaa neuvotteluja Kemijoki Oy:n kanssa yhtiön entisten toimitilojen vuokraamisesta psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluille.

Kemijoki Oy:n tiloissa osoitteessa Valtakatu 11 on vuokrattavissa kaksi kerrosta toimistotiloja. Neliöitä yhdessä kerroksessa on noin 880 m². Tilat sopivat erittäin hyvin psykiatrian avohoitotoimintaan sijainniltaan ja rakenteeltaan. Rakennuksen toiseen kerrokseen on tarkoitus sijoittaa matalan kynnyksen vastaanotto sekä lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikkatoiminta. Kolmanteen kerrokseen sijoitetaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden polikliininen toiminta.

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto ja Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyivät kesäkuussa 2016 sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen. Psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintoja on useissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Toiminnan ja hallinnon yhdistämisen toteuttamiseksi on perusteltua siirtää pääosa avohoitopalveluista yhteisiin toimitiloihin. Tarjottu vuokra on 20 500 euroa kuukaudessa, johon lisätään tarvittavien muutostöiden kustannukset. Vuokrasopimusta suunnitellaan 10 vuodeksi.

Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepäihdepalveluiden ja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen toiminnan yhdistymisen yhtenä tavoitteena on vahvistaa avohoitotoimintaa ja siirtää psykiatrisen hoidon painopistettä laitoshoidosta avohoitoon. Yhdistymisen myötä pyritään myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakulttuurin yhtenäistymiseen, yhteisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin.

Poikkeusluvan hakeminen ILKK:n kiinteistön ostoa koskevaan investointiin
Hallitus päätti, että ILKK:n rakennuksen ja tontinvuokraoikeuden ostoa koskevan sitoumuksen tekemiseksi haetaan poikkeuslupa.

Invalidiliitto ja sairaanhoitopiiri ovat tehneet esisopimuksen siitä, että Lapin Kuntoutus luovuttaa ILKK:ssa vapautuvat tilat sairaanhoitopiirin hallintaan ja käyttöön asteittain. Sairaanhoitopiiri on velvollinen tekemään vapautuvia tiloja koskevat vuokrasopimukset. Välittömästi sen jälkeen, kun puolet rakennuksen huoneistoalasta on siirtynyt sairaanhoitopiirin hallintaan, sairaanhoitopiiri ostaa ILKK:n rakennuksen ja vuokraoikeuden 6,6 milj. euron kauppahinnasta.

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät 5 milj. euroa.

Kunta tai kuntayhtymä voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen.

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut 1.1.–31.7.2016
Sairaanhoitopiirin alueen julkista terveydenhuoltoa koskevia ratkaisuja ajanjaksolla 1.1.–31.7.2016 tehtiin 100, joista korvaukseen johtavia 39. Vuonna 2015 vastaavana ajanjaksona ratkaisuja oli 127, joista korvaukseen johtavia 41. Valtaosa korvattavista vahingoista eli 35 oli hoitovahinkoja, korvattavia infektiovahinkoja oli kolme ja tapaturmavahinkoja yksi.

Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoitoa koskevien korvaukseen johtavien ratkaisujen oli 24 (22 vastaavana aikana 2015). Eniten korvattavia ratkaisuja kohdistui ortopedian ja traumatologian erikoisalaan, tapauksia oli 10 (sama vastaavana aikana 2015)

Tammi-heinäkuussa 2016 eniten korvattavia päätöksiä kohdistui yleislääketieteen erikoisalaan eli toimintaan perusterveydenhuollossa. Näitä oli 11 (16 vastaavana aikana 2015).

Johtajaylilääkäri on tammi-heinäkuussa antanut kirjallisen vastauksen 61 muistutukseen (63 vastaavana aikana 2015). Lapin aluehallintovirastolle osoitettuihin kanteluihin annettiin 2 selvitystä (11 vastaavana aikana 2015). Valviralle annettiin 2 selvitystä (10 vastaavana aikana 2015).
 

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998