Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 13.12.2017

Julkaistu 14.12.2017 klo 15.13


Valinnanvapauslakiluonnos ei toteuttamiskelpoinen 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus hyväksyi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Antamassaan lausunnossaan sairaanhoitopiiri toteaa, että valinnanvapauslakiluonnos ei ole toteuttamiskelpoinen. Se tulee valmistella uudelleen ja siinä tulee huomioida annetut palautteet, minkä jälkeen se on arvioitava uudella lausuntokierroksella.

Lausunnossa todetaan, että järjestelmän sekavuus ja tuotannon lisääntyminen isoissa kaupungeissa ei kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja koko maassa vaan todennäköisesti lisää niitä. Palvelujen saatavuus ei tule paranemaan yhdenvertaisesti. Palvelujen käytöstä tulee monimutkaisempaa ja vaikeampaa.

Mahdollisuutta valita palveluntuottaja tosiasiallisesti kavennetaan joillain ratkaisuilla eikä laki sellaisenaan ole omiaan parantamaan palvelujen saatavuutta kuin alueellisesti. Laadun ja kehittämisen vahvistamiseen lailla ei ole etuja nykytilanteeseen verrattuna. Tuotantokustannusten karsimista markkinakilpailu joissain palveluissa saattaa alueellisesti tuoda, mutta ehdotukset sisältävät erittäin paljon enemmän kustannuksia lisääviä elementtejä ja kokonaisvaikutus on varmuudella tuohonkin tavoitteeseen negatiivinen. Asiakasseteliratkaisu velvoittavana vaarantaa sairaaloiden toiminnan eikä sitä ei saa säätää velvoittavana tulevissakaan laeissa. 

Liite: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sote-ammattilaisten rekrytointihanke
Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupunki ovat käynnistämässä yhteistä hanketta sote-ammattilaisten rekrytoinnin kehittämiseksi. Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan yhteisen hankkeen ja sairaanhoitopiirin osallistumisen siihen. Rekrytoinnin kohderyhmäksi valitaan alkuun lääkärit. Jatkossa on tarkoitus laajentaa rekrytointi koskemaan kaikkia sote-ammattiryhmiä.

Hankkeen tavoitteena on osaavan henkilökunnan rekrytointi, saatavuus ja riittävyys sekä suunnitelmallinen ja tavoitteellinen rekrytointi koko Lapin alueella. Lapissa lääkärivaje on helpottunut, mutta tilannetta vaikeuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja jatkuva sijaistarve. Joistain erityistyöntekijöistä, esimerkiksi puheterapeuteista, toimintaterapeuteista, röntgenhoitajista on Lapissa paikoin pulaa.

Lapin sairaanhoitopiirin vetämän hankkeen kustannukset jaetaan puoliksi Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin kesken. Projektin kustannusarvio on 120 000 € vuodessa. Hankkeen kestoksi suunnitellaan vuosi 2018 ja optiona vuosi 2019. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja projektisihteeri, jotka tuottavat rekrytointimateriaalia ja sähköisen rekrytointisivuston.

Asiakasmaksut vuodelle 2018
Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Liite: Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998